NOF søker områdetillitsvalgt Nord-Norge

NOF søker områdetillitsvalgt Nord-Norge

NOF er i vekst og for å sørge for at medlemmene blir godt ivaretatt har Landsstyret vårt besluttet å ansette en ny områdetillitsvalgt (OTV) i Nord-Norge. Kunne du tenkt deg å jobbe på heltid for våre medlemmer i nord? Da vil vi gjerne høre fra deg.
Publisert: 2021.02.04
Oppdatert: 2021.02.04

Sentrale arbeidsoppgaver 

Stillingen som OTV Nord-Norge er delt likt mellom hhv. 50% frikjøpt tillitsvalgt (FRITV) og 50 % lønnet tillitsvalgt i NOF.  

Som frikjøpt tillitsvalgt vil viktige arbeidsoppgaver være å veilede og behandle saker fra medlemmer og tillitsvalgte innenfor aktuelle lover og avtaler i Forsvaret og Staten. 

Følge opp lønns – og personalsaker fra medlemmene, og bidra som bisitter eller tiltroperson i personalsaker. 

I tillegg må du være forberedt på å bidra til opplæring innen lov- og avtaleverket gjennom NOF-skolen.

Sentrale arbeidsoppgaver som lønnettillitsvalgt vil blant annet være å drive oppsøkende virksomhet og gjennomføre lokale aktiviteter i hele Nord-Norge. 

Du vil få et få et særskilt ansvar for rekruttering av nye medlemmer, samt oppfølging av lokalavdelingene i området.

Ansvarsområde: 

Regionalt markedsansvar i Nord-Norge. 

Lønn: 

50 % av stillingen avlønnes etter Hovedavtalens § 43 med sikringslønn fra den stillingen vedkommende forlater i Forsvaret, dvs. grunnlønn, faste og variable tillegg som man ellers ville ha tilkommet i stillingen man forlater. Den andre halvparten avlønnes etter NOFs lønnspolicy. 

Stillingen er definert som særlig uavhengig iht. arbeidsmiljølovens § 10-12 andre ledd.  

Det gis permisjon fra Forsvaret, og pensjonsopptjening i Statens pensjonskasse løper under permisjonen. Tjenestetelefon, bredbånd og jobb-PC dekkes av NOF. 

Personlige egenskaper: 

  • Utadvendt
  • Gode samarbeidsevner
  • God evne til selvledelse og initiativ
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 


Tjenestested:  

Indre Troms. 

Særskilte forhold/krav: 

  • Utstrakt reisevirksomhet må påregnes.
  • Søkeren må ha førerkort kl. B og disponere bil.


Søknadsfrist:  

Innen 1. mars. 

Tiltredelse:  

Snarest, men senest 1. august.

Spørsmål til stillingen kan rettes til følgende personer: 

 

Torbjørn Liestøl, Leder NOFs markedsteam.

Mobil: 928 404 58  / e-post: tl@nof.no

                                 

Jan Helge Andersen, vara HTV i Hæren. 

Mobil: 928 404 561 / e-post: jha@nof.no

 

Pål B.Nygaard, HTV i Hæren. 

Mobil: 909 70 250 / e-post: pbn@nof.no.

Søknaden sendes til post@nof.no innen 17. januar.

 

Forrige        113 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå