NOF stiller spørsmål til Liv Signe Navarsete
- renhold, private selskap som ikke har tilstrekkelig sikkerhetsklarering, som ikke har lært opp personellet at de kan komme i krise og krig når de jobber for Forsvaret, det mener jeg ikke er i tråd med folkeretten, sier Liv Signe Navarsete i et intervju med NOF. Foto: Torgrim Halvari

NOF stiller spørsmål til Liv Signe Navarsete

Under Arendalsuka var NOF medarrangør på flere arrangement. Vårt mål var å sette søkelys på forsvars- og sikkerhetspolitikken. Et av disse arrangementene var debatten om privatisering av Forsvaret. Vi fikk en prat med deltakerne etter debatten.
Publisert: 2021.08.23
Togrim Halvari

NOF deltok på årets  Arendalsuke, og hvor målsetningen var å sette fokus på forsvars- og sikkerhetspolitikken i forkant av årets Stortingsvalg. NOF var medarrangør og initiativtaker flere av debattene i løpet av uken. Blant annet gjennomførte NOF og UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet, i samarbeid en debatt knyttet mot beredskap og folkerettslige forpliktelser i forbindelse med forsvarets strategiske samarbeid, privatisering og out-sourcing. 
Med i debatten var Liv Signe Navarsete (stortingsrepresentant fra SP), Marte Mjøs Persen (ordfører i Bergen og 1. kandidat i Hordaland for AP, Mahmoud Faramand (1.-kandidat i Telemark for Høyre), Vidar Hole (Chief Executive Officer i WilNor Governmental Service) og Gro Nystuen (assisterende direktør i Norges institutt for menneskerettigheter). Ordstyrer var Erik Strøm (styreleder i UTSYN).

I etterkant av debatten ta NOF en prat med flere av debattantene. Disse intervjuene vil vi publisere på vår YouTube-kanal. 

Først ut er Senterpartiets, Liv Signe Navarsete.
Dette er noe av det Navarsete svarte på våre spørsmål:

- Vi må ha noen avtaler med private på enkelte områder, men disse må være langsiktige avtaler, det må være sikkerhetsklarering, og de som gjør den jobben må vite hva de gjør og vite hvilken risiko de utsetter seg for fordi de skal jo også stå å gjøre jobben i en krigssituasjon, det er jo derfor vi har forsvar. Vi har jo ikke forsvar bare for å trene for fred, vi har forsvar for også å trene for krig.

Navarsete var også opptatt av forsvarets utfordring med å beholde tilstrekkelig personell, og hun uttalte blant annet:
- Uansett hvilken forsvarsgren man snakker med så sier jo alle at det er for stor avgang, og nå det at man skal ha markedsbasert pris på hus, man har endret regelverket for pendling så det har blitt dårligere og dette gjør at mange finner ut at de vil heller ha en annen jobb. Det er mange som går ut, vi skal ha folk inn og beholde de vi har.

Navarsete stilte også spørsmål ved om dagens organisering i forsvarssektoren med 4-5 ulike etater er hensiktsmessig, eller om det bidrar til mer og unødvendig byråkrati:
- Vi må se på hvor mange underliggende enheter som ligger under forsvarsdepartementet, hver av disse har sin stab, jeg lurer på om vi kan se om det finnes en mer effektiv måte å organisere det der sjiktet på slik at vi får en større del ut i operativ tjeneste.


Du kan se hele intervjuet her:
 

Forrige        103 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå