NOF tilstede på Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar
Blåsekvintett fra Luftforsvarets musikkorps.

NOF tilstede på Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar

Etter lystige toner fra Luftforsvarets musikkorps åpnet Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, årets luftmaktseminar - på selveste bursdagen til Norges Offisersforbund.
Publisert: 2017.02.07
Kristian Espenes (tekst og foto)
Luftkrigsskolen i Trondheim er vertskapsavdeling for seminaret.
Den nyutnevnte Sjef Luftforsvaret sa tidlig i sin åpningstale, med henvisning til den foreslåtte nedleggelsen, at hun var glad for at Luftforsvarets musikkorps fortsatt var med oss. Det er som kjent NOF også svært tilfreds med, og det gleder oss at den øverste ledelsen i Luftforsvaret deler vårt syn.


Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Skinnarland brukte mye av åpningstalen på å snakke om omstillingene som følger av langtidsplanen (LTP) for Forsvaret - en krevende LTP som er full av muligheter. En omstilling som medfører nedleggelser som er vanskelige å forstå, men i følge henne helt nødvendige. Generalmajoren trakk også frem kulturen i Luftforsvaret der personellet på tross av konstant omstilling og enorme endringer leverer og er løsningsorientert, både i fred og krise, hjemme og ute. Luftforsvaret skal på tross av disse endringene i årene fremover ha høye krav til operative leveranser og Skinnarland trakk frem viktigheten av kvalitet i tryggingsarbeidet i den krevende tiden vi går inn i.


FMIN Ine Marie Eriksen Søreide.

Etter åpningen var det tid for Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide til å entré podiet i det fullsatte auditoriet. Årets seminar er rekordstort med 380 deltakere fra inn- og utland.
Forsvarsministeren hadde i sitt innlegg fokus på de faktorer som påvirker norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Søreide valgte også å dele sine betraktninger vedrørende ”helsetilstanden” i politikken i den vestlige verden som har strømninger som i følge henne er en sterk utfordring. Ministeren viser til manglende tillit til politikere og medier, økende grad av konflikter, feilinformasjon i blant annet debatter, såkalte alternative fakta, forenklinger og fremmedfrykt. Alt dette bidrar til å sette samholdet på prøve, og det kan bli utfordrende i et NATO som er basert på konsensus mellom partene.
Videre valgte Forsvarsministeren å fokusere på ankomsten av nye kapasiteter og plattformer i Forsvaret og Luftforsvaret, og ikke minst hva som kreves av personellet som skal drifte materiellet.


Skolesjef Luftkrigsskolen, oberst Morten Henriksen, sammen med NOFs nestleder, Odd-Einar Eilertsen.

I pausen stilte bursdagsbarnet NOF (121) med bursdagskaker. Dette ble veldig godt mottatt av en forsamling som trengte å få opp blodsukkeret etter noen timer i auditoriet.

Under seminaret som varer frem til torsdag er NOF representert ved nestleder Odd-Einar Eilertsen og vara HTV Luftforsvaret Kristian Strøm Espenes.
Forrige        255 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N