NOF trekker seg fra utdanningsreformen
Forsvarets ingeniørhøgskoles mestringsøvelse. Foto: Anette Ask, Forsvaret.

NOF trekker seg fra utdanningsreformen

NOF er meget bekymret for både prosess og kvalitet i utdanningsreformen. NOF trekker seg derfor fra utredningsarbeidet med utdanningsreformen i dag.
Publisert: 2017.10.10
Torbjørn Bongo, forbundsleder NOF (tekst)
NOF er meget bekymret for både prosess og kvalitet med utdanningsreformen. Disse bekymringene tok forbundet opp i et eget brev til ministeren i slutten av september. Les mer om brevet og bakgrunn her.

NOF anmodet i dette skrivet om et møte med Statsråden. Denne henvendelsen har ikke forbundet fått svar på.

Forbundet har de siste ukene mottatt et stadig økende antall bekymringer og henvendelser fra både tillitsvalgte og medlemmer. Medlemmene frykter de store kuttene i utdanningssystemet. Både på kort og ikke minst lang sikt, tror man disse vil medføre vesentlige negative konsekvenser for den operative driften i Forsvaret.

På bakgrunn av at Forsvarsdepartementet har ilagt Utdanningsprosjektet og Forsvarssjefen så strammer rammer, at det ikke er handlingsrom for å finne forsvarlige løsninger for Forsvarets fremtidige utdanningssystem, så har forbundet bestemt seg for å trekke seg fra det videre utredningsarbeidet i regi av utdanningsreformen.

Forbundet vil delta i de formelle drøftingene av endringsforslagene, og i det videre omstillingsarbeidet som vil følge. Forbundet vil også i passende form informere Stortinget om vår vurdering av situasjonen.
Forrige        123 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N