NOF ungdomsutvalg
ode debatter og hektisk møteaktivitet da ungdomsutvalget hadde konferanse. Foto: Lasse Henriksen

NOF ungdomsutvalg

For første gang etter pandemien kunne NOF igjen arrangere sin årlige ungdomskonferanse, og i starten av mai møtte 50 forventningsfulle kadetter og ansatte på Kiel-ferga for å dra på tur.
Publisert: 2022.06.29
Tommy Aksdal
Helgen kunne by på foredrag og faglig påfyll, og ikke minst sosial omgang med både nye og kjente venner og kollegaer. Noen var nok mer spent enn andre, da det også skulle gjennomføres valg av ny leder, nestleder og representanter til utvalget.

Hvorfor et eget ungdomsutvalg?


NOFs medlemsmasse består i stor grad av unge medlemmer, og omkring halvparten av våre tjenestegjørende medlemmer er under 30 år. Unge spesialister, befal og offiserer er fremtidens forsvar. Derfor må vi sørge for at deres stemme blir hørt. Alderssammensetningen i NOFs styrende organer gjenspeiler ikke nødvendigvis dette alderssegmentet i dag. Det var derfor nødvendig å gjøre tiltak for å sikre påvirkning og medbestemmelse for fremtidens ansatte i Forsvaret. NOF ung er i dag opprettet på prinsipielt grunnlag av Landsstyret, men det er stor entusiasme knyttet til å få dette vedtektsfestet ved NOFs landsmøte i uke 41, 2022. Utvalget har fungert siden 2020, men har som følge av restriksjoner og pandemi ikke kunnet reise eller møtes som planlagt. Når vi nå går inn i en ny valgperiode, med pandemien i bakspeilet, er det store forventinger internt i den nyvalgte gruppen omkring hva de har lyst til å få til.

Ny leder på plass!


Nyvalgt leder for NOF ung er oversersjant Valur Thorleifsson. Han jobber til daglig som A8 på Kjevik. Han hadde dette å si etter valget:

«Det er utrolig spennende å få være del av NOF ung, spesielt når vi har så mange engasjerte medlemmer. De som er med fra tidligere har allerede vist seg å være fantastiske ressurser for både utvalget og NOF. Inntrykket av våre nye medlemmer skaper store forventninger til NOF ung og jeg gleder meg til å se hva de bidrar med. Jeg er utrolig fornøyd med det nye utvalget og gleder meg til å ha de med meg når vi skal møte det som ligger foran oss.
En av oppgavene våre fremover blir å skape oppmerksomhet rundt NOF ung, sørge for at medlemmene kjenner oss og at vi blir en elementær del av NOF. Vi har den siste tiden vært heldige å få utrolig god støtte fra NOF sentralt og vi opplever å bli hørt når vi fremmer våre saker. Vi har fått innsyn i pågående saker og muligheter til å påvirke. Det er en stor annerkjennelse når vi opplever at våre synspunkter og argumenter blir verdsatt, og tatt med videre av NOF. Jeg håper de unge medlemmene ønsker å bruke oss når de ønsker å ta noe videre. Legg merke til hvem som er i utvalget og ta forbindelse med meg eller en av de andre i utvalget. Vi skal notere ned det dere forteller oss og hjelpe dere videre.
En annen oppgave blir å forberede oss til Landsmøtet. Vi skal sørge for at vi blir et formelt organ i NOF med vesentlig påvirkningskraft.
Det er utrolig viktig at den yngre medlemsmassen får være med å påvirke veien videre for NOF. Jeg oppfordrer derfor lokalavdelingene til å prioritere å ta med seg unge delegater til Landsmøtet i høst. De unge som er interessert i å være med, ber jeg å ta forbindelse med lokalavdelingssjefen på sitt tjenestested. I tillegg til å være en arena for å påvirke, er Landsmøtet en god arena for å bygge nye relasjoner, utfordre seg selv og lære mer om NOF.

Jeg vil takke for tilliten til å få fortsette i utvalget, ikke minst som leder. Så håper jeg interessen for å være med i NOF ung fortsetter å øke og at mange stiller til valg ved neste anledning!»
Fakta

  

NOF UNG 2022 

Fornavn

Etternavn

Grad

Tjenestested

Verv

T. Valur

Thorleifsson

Oversersjant

Kjevik

Leder

Kobro

Nikolai

Løytnant

Setermoen

Nestleder

Camilla Marie

Kåstad

Kaptein(m)

Skjold

Sekretær

Johanna

Ommedal

Kvartermester

Værnes

Styremedlem

Anna Fredrikke

Warvik

Sersjant

Setermoen

Styremedlem

Juliane Grundvig

Malthe

Sersjant

Haakonsvern

Styremedlem

Håvard

Setlo

Løytnant

Setermoen

Styremedlem

Henrik

Abrahamsen

Kvartermester

Haakonsvern

Styremedlem

Lise Merete

Buøy

Visespesialist

Evenes

Styremedlem

VARA

 

 

 

 

Kristian

Hofseth

Visespesialist

Ørland

Vara

Ellen

Sommerhaug Olsen

Spesialist

Evenes

Vara

Hannah

Bueide

Visekorporal

Rena

Vara

 

Forrige        108 av 1715        Neste
loader