NOFKA forventer akkreditering av språk- og etterretningsutdanningen ved Etterretningstjenestens Våpenskole (EVS)
«Vi mener dette er alvorlig for forutsigbarheten til studentene. Vi må få tak i de beste studentene for å ha en god etterretningstjeneste, derfor skulle dette vært avklart for lenge siden, slik at det ikke skapes den usikkerheten man står oppe i nå, sier hun til NRK. (https://www.nrk.no)

NOFKA forventer akkreditering av språk- og etterretningsutdanningen ved Etterretningstjenestens Våpenskole (EVS)

Elevene ved EVS går tilnærmet samme utdanning som tidligere kull, men oppnår i dag ikke bachelorgrad. Dette har NOFKA forsøkt å gjøre noe med, og nå får de støtte fra leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.
Publisert: 2020.01.26

Utdanningsreformen i Forsvaret medførte endringer for kull 18-20 ved språk- og etterretningsutdanningen (SEU) ved Etterretningstjenestens Våpenskole (EVS), tidligere kjent som Forsvarets Etterretningshøgskole (FEH).  I dag går elevene et utdanningsløp på to og et halvt år, men oppnår ikke akkreditering. Dette til tross for at fagplanen ikke er endret, og elevene med andre ord har samme utdanning som tidligere men nå uten å oppnå bachelorgrad. Fagutdanninger i Norge gir nesten uten unntak studiepoeng, men gjelder altså ikke fagutdanningen ved EVS. Med bakgrunn i dette frykter NOFKA (NOFs kadettutvalg) at elever ved EVS blir offer for manglende forutsigbarhet, og kan risikere å bli utkonkurrert i videre karriereløp. Samtidig frykter de reduserte søkertall og dårligere rekrutteringsgrunnlag. 

 

Med bakgrunn i dette sendte NOFKA et skriv til Forsvarssjefen august 2019, hvor de krevde at samme utdanning måtte gi samme uttelling som tidligere, altså bachelorgrad. Svaret fra FST var positivt da det fremkommer følgende:«FST er av samme oppfatning som NOF/NOFKA, og utredet våren 2019 muligheten for å akkreditere SEU. Det har blitt besluttet at SEU skal overføres til Forsvarets Høgskole (FHS, slik at utdanningen er høgskoleakkreditert fra og med høstsemesteret 2020. Forsvaret vil samtidig se på muligheter for å få etter-akkreditert SEU for kullene som begynte på utdanningen høsten 2018 og 2019.»

Fredag 24. januar var NOF på plass på Stortinget og møtte Eivind Vad Petersson. Han er politisk rådgiver innen utenriks og forsvar ved Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han mener dette må ordnes opp i, slik at den enkelte elev ikke mister sin bachelorutdanning som følge av slike overordnede endringer. Han viste forøvrig til leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldts (AP) uttalelser til NRK hvor hun reagerer på at skolen i dag ikke tilbyr akkreditert utdanning, og ber statsråden om å ta grep:

Nå vil NOF og NOFKA jobbe videre for å sikre at samtlige elever ved EVS oppnår den bachelorgraden utdannelsen tilsier at de skal ha. Petersson lover å overbringe NOFKAs svar fra FST til Utenriks- og forsvarskomitéen, slik at de kan få konkrete svar på hvordan dette skal løses i praksis.Forrige        1220 av 1698        Neste
loader