NOFKA lokalutvalg avd. Luftkrigsskolen

NOFKA lokalutvalg avd. Luftkrigsskolen

Denne gangen er det lokalutvalget på Luftkrigsskolen (LKSK) sin tur til å komme med en liten oppdatering. Lokalutvalget på LKSK består av to kadetter fra 2. avdeling og tre kadetter fra 1. avdeling. Vi setter stor pris på denne muligheten og gleder oss til å fortelle om møtet med sentralutvalget, hva som skjer på LKSK og ikke minst, arrangering av Nasjonalt kadettstevne (NAKA).
Publisert: 2022.06.29
Sebastian Sørensen
Selv om vi endelig er ferdig med korona, må det nevnes at dette er første gang det skrives fra oss etter gjenåpningen av samfunnet.

En gjenåpning vi har ventet lenge på!
Dette åpnet også for muligheten for å ha møter med sentralutvalget i Oslo, for å diskutere saker som er på dagsorden. Under dette møtet var blant annet saker som skikkethet og «ingeniørsaken» tatt opp.

Angående skikkethet ble det diskutert hvordan de ulike skolene varsler kadetter som eventuelt må vurderes etter skikkethet. Årsaken er henvendelser fra kadetter som har mottatt muntlige advarsler. Dette er noe NOF, i lys av loven, sliter med å finne hjemmel i å gi. Deretter fikk vi høre det foreløpige resultatet fra «ingeniørsaken» på Krigskolen. Slik det ser ut nå vil ingeniørkadetter få en bachelor fra NTNU, men ikke en bachelor i militære studier. Dette er noe som diskuteres da dette fortsatt ikke står til hva de har blitt lovet. Langt flere saker ble tatt opp, men overnevnte var i sentrum.

På LKSK har vi hatt litt annerledes fokus den siste tiden. Hvert lokalutvalg er så heldige å få bidrag til å arrangere sosiale sammenkomster for de som måtte ønske å delta. I forkant av påsken ønsket vi å tilrettelegge for en hyggelig gest for NOF-medlemmer og vi stekte derfor vafler i lunsjen.

Selv om hovedfokuset er å gjøre noe sosialt sammen, er det en gylden mulighet til å høre hva som rører seg blant kadettene. I tillegg er det en god anledning for lokalutvalget å vise fjes. Noe som kanskje reduserer terskelen for å be om hjelp eller stille spørsmål om NOF. Dette er virkelig noe vi verdsetter da vi skal være bindeleddet opp til NOF sentralt.

Det er også flere ting vi setter pris på. Spesielt æren av å arrangere NAKA for første gang siden 2019. På tross av at budsjettet har blitt redusert, ble arrangementet en stor suksess med muligheter til å skape kontakter på tvers av skolene. Dette har krevd en iherdig innsats fra kadetter som har tatt på seg mange verv og oppgaver. I tillegg er det en glede at Cyberingeniørskolen også deltok for første gang.

Den over 60 år gamle tradisjonen er først og fremst et idrettsarrangement mellom de ulike skolene, men også en sosial arena der kadetter kan bli kjent på tvers av grener (Kadettsamfunnet, 2022). Vi gratulerer Sjøkrigsskolen som tok medaljen med seg hjem.

Til slutt har vi nylig deltatt på NOFs ungdomskonferanse på Kiel-ferga der Håkon Fjellestad ble valgt til NOFKAs nye leder. Vi ser frem til å fortsette arbeidet i NOFKA med en ny leder.
Da har dere fått en liten statusoppdatering fra lokalutvalget her på LKSK. Vi takker for denne gangen og ønsker alle en god sommer!
Forrige        101 av 1715        Neste
loader