NOFs Landsmøte ber Regjeringen få på plass en løsning for maritim helikopterkapasitet raskt.
NOFs Landsmøte ber Regjeringen få på plass en løsning for maritim helikopterkapasitet raskt. Foto: Forsvaret

NOFs Landsmøte ber Regjeringen få på plass en løsning for maritim helikopterkapasitet raskt.

Publisert: 2022.10.14
NOFs Landsmøte redaksjonskomiteen
Sett i lys av den rådende sikkerhetssituasjonen, spesielt knyttet til Norges rolles rolle som energileverandør til Europa og det eksisterende trusselbildet, er det viktig å få på plass kapasiteter for effektiv overvåkning av Norges olje og gass installasjoner til havs, over og under vann.

Det må vurderes i samarbeid med NHI om NH90 kan tas i bruk midlertidig for å løse den prekære situasjonen knyttet til overvåkning, inntil en varig løsning er på plass.
Dette vil kunne løse samfunnets behov overvåkning samt at en klarer å beholde den kritiske kompetansen innen helikoptermiljøet.
Forrige        36 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå