NOFs grunnlag for ATF-bruddet

NOFs grunnlag for ATF-bruddet

Nå nærmer det seg en løsning. Se 8 videoinnslag om hvorfor NOF ikke kunne godta ATF-avtalen.
Publisert: 13.01.30
Oppdatert: 13.04.15
Nå nærmer det seg en løsning. Den 22. april settes den Særskilte Nemnden som skal avgjøre tvisten.

Kort om historikken i saken:
13. des 2012 – NOF og NTL Forsvaret bryter forhandlingene om ny ATF
20. des 2012 – NOF og NTL Forsvaret sender frem krav om at saken avgjøres i særskilt nemnd, med Nils Dalseide som leder.
31. des 2012 – Dalseide fastsetter de opprinnelige frister for prosess skriv til 21. og 28. januar, og nemndsmøte den 13. februar.
18. januar 2013 – Fristene for prosess skriv utsettes 14 dager. Blant annet pga FST ikke har fått med seg mail fra Dalseide.
01. feb 2013 – FST fremsender et skriv hvor de bestrider kravet om behandling i Særskilt Nemnd. Og mener saken ikke kan tviste behandles i det hele.
8. feb 2013 – NOF og NTL Forsvaret opprettholder kravet om Særskilt Nemnd, og ber FST begrunne sitt standpunkt.
14. feb 2013 – Dalseide ber FST utdype sin begrunnelse.
22. feb 2013 – NOF krever ATF’en utsatt
27. feb 2013 – FST avviser å utsette ATF’en.
27. feb 2013 – FST avviser fortsatt Særskilt Nemnd, og vil ha Statens Lønnsutvalg. Ber Riksmegleren om å ta avgjørelse.
13. mars 2013 – FST utsetter ATF (begrunnelse – tekniske problemer.)
14. mars 2013 – Riksmegleren utpeker 3 nøytrale medlemmer til Særskilt Nemnd, som da totalt består av 7 medlemmer.
18. mars 2013 – Dalseide fastsetter frister for Prosess skriv til 5. april, og tilsvar den 9. april, og berammer nemndsmøte til den 22. april.
5. april 2013 – Både NOF/NTL Forsvaret fremsender sine prosess skriv
12. april 2013 – FST gir sitt tilsvar.
16. april 2013 – NOF og NTF Forvaret gir sitt tilsvar.
22. arpil 2013 – Nemndsmøte
ENO – Nemndsavsigelse.


Se 8 video innslag om hvorfor NOF ikke kunne godta ATF-avtalen1. Gjennomsnittsberegning
a. Ingen blancofullmakt.
b. Må avtales lokalt.
2. Vernegrense
a. Vi må videreføre en hensiktsmessig grense på øvelse/vaktdøgn3. Arbeidsplan
a. Dagens ATM har fungert bra ifm arbeidsplan.
b. Ved endring av arbeidsplan må kravet om drøfting 14 dager før videreføres.
4. Godtgjøring/endring av arbeidsplan
a. Vi krever økt godtgjøring for alle 14 dager som ikke er planlagt.
b. 50% første døgnet og 15% resterende døgn.
5. Timebasert øving
a. Må ikke kunne utnyttes – i stedet for døgn.
b. Økt fleksibilitet – må kunne avspaseres.
6. Flyoperativ virksomhet
a. Ikke fritt vilt.
b. Må også ha vernegrense.
7. Tidsbank
a. Vi krever en mer fleksibel ordning og hensiktsmessig vern.
8. Økonomi

Forrige        437 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N