NOFs hederspris 2021 går til Stein-Håkon Eilertsen
En glad laks. NOFs hederspris 2021 går til Stein-Håkon Eilertsen for sitt engasjement og vilje til å fronte saker i NOF-medlemmenes beste interesse.
Foto: Privat

NOFs hederspris 2021 går til Stein-Håkon Eilertsen

Landsstyret har i år med full akklamasjon tildelt Stein-Håkon Eilertsen til NOFs årlige hederspris for 2021.
Publisert: 2021.06.10
Torgrim H Halvari
Eilertsen ble nominert av Forbundsstyret for hans utrettelige innsats og arbeid for medlemmenes interesser, og især på Andøya der han har vært lokalavdelingsleder i flere år.

Eilertsens engasjement og vilje til å fronte saker i NOF-medlemmenes interesser er forbilledlig.

I flere år han han vært en frontfigur i kampen for arbeidsplassen Andøya flystasjon sitt eksistensgrunnlag, og har ikke nølt med å ta saken inn i mediebildet for å få oppmerksomhet om kampen som utspilles mot de som sitter i posisjon til å kunne beslutte endringer i situasjonen, og videre fremtiden for Andøya flystasjon.

Enig i basevalg for nye maritime patruljefly eller ikke, så kan ingen ta ifra Eilertsen det faktum at han har lagt mye arbeid i denne saken, kanskje langt mer enn det man kan forvente av en lokalavdelingsleder som utøver denne funksjonen ved siden av fullt arbeid.

Utenom lokalavdelingsledervervet har han i tillegg hatt arbeidstillitsvalgtfunksjonen for NOF ved 133 Luftving. Eilertsen har håndtert kombinasjonen av disse to vervene på en meget god måte.

Dette samtidig med at han har vært engasjert i LO Stat Nordland og har sittet i Forbundsstyret i NOF. Engasjementet Eilertsen viser, og innsatsen han legger ned for medlemmenes interesser, er som sagt langt ut over det man kan forvente av en lokal tillitsvalgt som utøver disse vervene ved siden av full jobb.
Engasjementet hans gir bl.a. det resultatet at NOF avd. Andøya fremstår som en av de lokalavdelingene med høyest aktivitet, selv under unntaksåret 2020 der pandemien la store begrensninger på aktiviteten vår.

Etter en samlet vurdering mener derfor Landsstyret at Eilertsen er en meget god kandidat til den årlige hedersprisen.
Det gratuleres!
Forrige        208 av 1697        Neste
loader