NOFs jubileumsår 2021: Fagforbund i 125 år LO-forbund i 60 år
Norges offisers- og spesialistforbund er landets eldste ¬– og største – fagforening for militært personell.
NOF

NOFs jubileumsår 2021: Fagforbund i 125 år LO-forbund i 60 år

Det skal markeres i et helt år til ende, forbundets 125-årsjubileum i 2021. Det skulle også bare mangle, så mye som er verdt å markere – og minnes. Det vil bli glimt fra forbundets og Forsvarets sammenvevde historie på web og i bladet; det arbeides med historiebok og planlegges jubileumsseminar.
Publisert: 2021.01.17
Dag Leraand

Norges offisers- og spesialistforbund er landets eldste ­– og største – fagforening for militært personell. Den 7. februar 1896 ble Den Norske Landsunderofficersforening stiftet i Kristiania. Men de historiske og kulturelle røttene går enda lenger tilbake, til de tidlige foreninger på 1840-tallet. Og røttene er solide. Forbundet står fortsatt støtt, og vokser godt.

Historiens glemte spor

Fortida er fjern, historien har visket ut mange spor. Det betyr både at verden og Forsvaret har endret seg – og at forbundet har vunnet fram. Det er ikke furerer og fanejunkere i forbundet lenger. Tiden til en overminør og en overfyrverker er også forbi. Ikke en gang underoffiserer finnes; ikke slik forbundets historie kjenner dem! 

            Pionerene, de som startet forbundet og tok opp kampen for bedre kår, var ikke bare underoffiserer. De var en faglig og sosial underklasse. De levde langt på vei på offiserers nåde. Derfor var det et markant skille mellom underoffiserer, som gjerne var befalsskoleutdannet (og knapt nok det), og krigsskoleutdannede offiserer. Skillet varte formelt til forbundet fikk gjennomslag for enhetsbefalsordningen i 1930. Reelt – og ikke minst politisk og psykologisk – fortsatte det atskillig lenger.

            Ta den øverste ledelsen i det som etter hvert ble NOF, og den tidlige ledelsen i det som nå er KOL. Rundt første verdenskrig er formenn i Underofficersforeningen fanejunkere og standartjunkere; først i 1930 kommer den første kapteinen. I offiserenes landsforening veksler det mellom generaler. Som også er generalinspektører, stortingsmenn og forsvarsministre. 

            Tilslutningen til LO er selvsagt ikke glemt. Derimot – kanskje – den iherdige mot-propagandaen (informasjonsoperasjonene) fra konkurrerende organisasjoner. Kanskje, fordi svartmalingen av LO-medlemskapet jo ikke hører bare den fjerne fortid til. Noe historie gjentar seg. Også at NOF lever godt med LO. ­Og vokser med LO.

Historiens røde tråder

Den enorme utviklinga – av samfunn, forsvar og forbund – de siste 125 år til tross: Bortbørsting av historiens støv viser imponerende utholdenhet og avdekker sterke røde tråder: Strategiske metoder og gjennomgående stridsspørsmål som dagens NOF bærer videre fra datidas underoffisersforeninger.

            Sakene er typiske, og alltid for å ivareta medlemmenes interesser: Befalsordninger og tjenesteforhold, utdanning og pensjon – men også fornyet forsvarspolitikk og forsterket forsvarsstruktur. Boligforhold og familiespørsmål.

            Du trodde kanskje at politisk påvirkning er noe NOF har bedrevet først i senere år? De gamle var vel så røffe i propaganda og påvirkning! Rett på målet; skarpe argumenter. Med direktiver til lokalforeningen fra Den Centrale Presse- og Korrespondancekomite og skrivelser til partilandsmøter og storting.

            Du tror vel ikke at faglige uttalelser og egne utredninger er fra nyere tid? De gamle var dyktige; de var grundige – og de var på! Så med et femtitall siders bemerkning til innstillingen fra Forsvarskomiteen av 1920; eget forslag til ny hærordning i 1926 og kommentarer til den nye forsvarsordningen i 1932.

            Du husker kanskje saken med organisatorisk samling med BFO for et tiår siden? Det var et godt forsøk, men gammelt nytt! Ett av de tidligere initiativene var etableringen av BFO – som Norges Befalslag bidro til på slutten av 1950-tallet. Senere hadde NOF en samarbeidsavtale med KOL.

Historiens sterke saker

Historien er lærerik, og underholdende. Det er mer enn nok quiz-materiale å gripe fatt i; alvorlig og lødig. NOF-spillet kunne for eksempel spurt om:

 

Når gikk Norges Befalsforbund inn i Kartellet og LO? 

Fra 1. januar 1961.

 

Når fikk NOF sitt første kvinnelige landsstyremedlem?

I 1986, med fenrik – senere kommandør – Heidi Krøke.

 

Hvilken tillitsvalgt var formann i 23 år og redaktør i 37?

Sersjant, senere kaptein Per Skotte – avbrutt av krigsfangenskap.

 

I hvilke tyske fangeleirer satt flest lagsmedlemmer? 

Schildberg og Luckenwalde – etter Grini.

 

Hvilken statsråd snudde etter at staten ble stevnet i 2004?

Anne-Grete Strøm-Erichsen, i spørsmålet om yrkestilsetting.

Hvilken fartøytype hører de siste tre forbundsledere hjemme på?

Ubåt (Peter A. Moe); sjark (Egil A. Aas); KV-fartøy (Torbjørn Bongo)

Og er du egentlig klar over at NOF er for dødsstraff i krig?

Hvis ikke vedtaket fra 1978 er opphevet, da. Who knows?


Forrige        262 av 1697        Neste
loader