NOFs lokalavdelingslederkonferanse 2015

NOFs lokalavdelingskonferanse 2015

Den 26. og 27. mai var lokalavdelingsledere fra hele landet samlet på Clarion Hotel og Konferanse Oslo Airport. Hensikten var påfyll av kompetanse, samt knytte enda tettere bånd mellom NOF sentralt og de ulike avdelingene. «En særdeles vellykket seanse med mange gode innspill», uttalte stabssjef i NOF, Odd-Einar Eilertsen.
Publisert: 15.06.03
Rammene rundt konferansen var upåklagelig i flotte omgivelser på et hotell som helt klart er rigget for gode konferanser.

Det var to lange dager fullspekket med nyttig informasjon for samtlige deltakere. På kvelden var det festmiddag og gode diskusjoner rundt bordet. Hovedvekten av konferansen ble lagt på innføringen av ny personellordning.

Personellordning, PO/BO, OMT – kjært barn har mange navn: Nestleder, Torbjørn Bongo hadde en innledende runde hvor han informerte om prosessen rundt den nye ordningen, samt hvordan han ser for seg at ting vil gå i framtiden. Her var det stort engasjement fra salen hvor mange gode innspill ble notert for bruk til senere drøftinger. Tilbakemeldingene generelt er mye usikkerhet blant de ansatte i Forsvaret. Dette er forståelig når det ikke eksisterer en endelig fasit for hvem som havner i «Other ranks-søylen»- og hvem som havner i «Offiser-søylen». Dessuten er det store spørsmål vedrørende lønn til den nye ordningen.

Norges Offisrsforbund har følgende krav til den nye personellordningen:
  • Økt forutsigbarhet knyttet til ansettelse – gjennom fjerning av den helt særegne aldergrensen på 35 år, og innføring av fast ansettelse til alle etter gjennomført utdanning og plikttjeneste.
  • Økt forutsigbarhet knyttet til utdanning – gjennom forpliktende og forutsigbare utdanningsplaner både i OF og OR-søyla, basert på livslang læring.
  • Økt forutsigbarhet knyttet til disponeringsordning – gjennom redusert midlertidige beordringer på lavere nivå, og overføring til søknadssystem senest ved 30 år.
  • Økt forutsigbarhet knyttet til avansement – gjennom bruk av normalavansement og avklarte kriterier for opprykk, både for OF og OR.
  • Økt forutsigbarhet knyttet til lønn – ved rettferdig avlønning som både belønner vertikal og horisontal karriere, både i OF og OR søyla.
  • Forutsigbarhet i forhold til overgangsordninger fra dagens til ny ordning.
Det store spørsmålet som NOF stiller; er Forsvaret egentlig klare for å gjøre at valg av ny personellordning?

Kompetansemeldingene skisserer følgende tre modeller:
1. Dagens ordning
2. Et OF/OR-system
3. Videreutvikling av dagens ordning


Rapporten har et avsnitt som betrakter ordningen med enhetsbefal som noe utelukkende negativt, mens den peker kun på noen få utfordringer med OR-systemet. Det er ikke gjort tilstrekkelige utredninger på de ulike alternativene. NOF kan dermed ikke stille seg bak metodikken for valget av et OF/OR-system. Alle alternativene er ikke tilstrekkelig utredet – da blir det også feil å gjøre et så omfattende valg.

Innføringen av den nye personellordningen er nå ute på høring og vil bli behandlet på Stortinget den 12. juni. (Vedtaket om en ny ordning vil høyst sannsynlig være fattet når bladet er trykket).

Andre temaer det ble informert om under konferansen var etablering av den nye etaten (FLO), Forsvarssjefens fagmilitære råd, ekspertutvalget i følge med McKinsey-rapporten og en kort status på arbeidet med Forsvarslinjer.

Uansett hvordan dette går skal du vite at NOF er i din teig. Snakk med din lokalavdeling, din regionstillitsvalgte eller ta forbindelse med oss sentralt i Oslo. Vi skal svare så godt vi kan på spørsmålene – og selvfølgelig støtte deg i omstillingen slik at du blir mest mulig fornøyd.

Avslutningsvis er det gledelig å informere om at medlemstallene våre bare fortsetter å stige. Flere og flere befal og grenaderer legger sin lit til oss. Denne tilliten takker vi for – og lover å gjøre vårt ytterste for å ivareta deg som medlem.

Til alle deltagere på konferansen: Takk for den fantastiske innsatsen dere legger ned og for de gode innspillene dere framsender til oss sentralt. Vel blåst!
Husk å logge dere inn på egne sider på www.nof.no


Ikke glem at vi er der for deg– hver eneste dag! Norges Offisersforbund – din makker!
Forrige        405 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå