NOFs mann på GSV
Jeg synes det er like viktig i dag som tidligere og også i fremtiden å ha en god organisasjon i ryggen. Arbeidsgiver og arbeidstaker vil alltid ha motstridende interesser, sånn er det bare, mener vår man på GSV, Eirik Albrigtsen.
FOTO: Torgrim Halvari/NOF

NOFs mann på GSV

En egen sak som var vanskelig å løse og ønsket om å hjelpe kollegaer fikk ham interessert i fagforeningsarbeidet. Nå står kravet om pensjonspoeng på vakt og øvelsetillegg høyt på lista over saker han håper blir løst. NOF har besøkt Eirik Albrigtsen, ATV på GSV.
Publisert: 2021.06.09
Togrim Halvari
Albrigtsen er assisterende S3, Operasjon i Staben på Garnisonen i Sør-Varanger.
NOF er på besøk for å lage en større sak til Befalsbladet om GSV, som i år feirer sitt 100 års jubileum. Rundt om i norske militære avdelinger har NOF tillitsvalgte som daglig jobber for offiserer, spesialister og det beste for Forsvaret, Albrigtsen er en av dem.

Hvordan er det så å være tillitsvalgt på GSV?

Vår mann forteller at det alltid er hektisk.
- jeg har vært på GSV i 15 år, i løpet av de årene så har vi hele tiden vært i en eller annen form for omstilling. Jeg har jobbet spesielt mye med oppgaven med å få fram meningen til medlemmene, men det å ta ting med ut på høring og få fram hva enkeltindividet synes kommer man aldri i havn med, skulle man ha hatt en høring på absolutt alt, så hadde man ikke gjort annet. Men jeg synes det kun har gitt positive opplevelser å være tillitsmann. Kanskje den største oppgaven i det siste var runden rundt karriere/kompetanse/talent som gikk nå sist. Vi la fram et omfattende arbeid på hva vi mente om stilling, grad og så videre. Vi ble ikke helt hørt på i denne prosessen, det har blitt som det har blitt, sier Albrigtsen.


Gjennom et typisk år på GSV kan man jobbe 70-80 døgn i året. Det er ganske høyt. Derfor håper jeg vi får til en løsning på at disse døgnene teller fult ut når man beregner pensjonspoeng, mener Albrigtsen.

Men en tjeneste så langt nord, helt oppe ved den Russiske grensen må da ha noen spesielle utfordringer?

-Det er klart at EBA og boligsituasjon i forhold til de ansatte er spesiell, mange av boligene er ganske slitt, men det gjelder jo andre steder også. En annen ting er jo det at vi på GSV har mange døgn med tillegg som ikke er pensjonsgivende. Jeg har selv jobbet minst 10 år hvor halvparten av lønna mi har vært særtillegg, vakt og øving, det er en utfordring. Ellers er det en utfordring at vi ligger ganske lavt på lønn sammenliknet med andre avdelinger. Det kan nesten virke som vi ligger lavt på lønn fordi vi får jobbe så mye.
GSV er en de avdelingene i Norge hvor du kan jobbe flest døgn. Gjennom et typisk år på GSV kan man jobbe 70-80 døgn i året. Det er ganske høyt. Derfor håper jeg vi får til en løsning på at disse døgnene teller fult ut når man beregner pensjonspoeng, mener Albrigtsen.

Hvorfor ble du engasjert i fagforeningsarbeidet?

Det skjedde av samme grunn som mange andre i fagbevegelsen, det var noe som ikke gikk i orden med en sak jeg hadde gående, jeg fikk ikke dekket utgifter til et kurs jeg hadde gått. I denne prosessen så jeg at det oppsto mange følgefeil som ikke skyltes vond vilje hos noen, men systemfeil som jeg ønsket å bidra til å ta tak i. Jeg var ikke tillitsvalgt i starten av min karriere, men ble det først når jeg følte at jeg hadde vært så lenge i avdelingen at jeg kunne ta et større ansvar som en del av det å være en av de eldre på Garnisonen.
Jeg synes det er like viktig i dag som tidligere og også i fremtiden å ha en god organisasjon i ryggen. Arbeidsgiver og arbeidstaker vil alltid ha motstridende interesser, sånn er det bare, arbeidstaker må bli hørt og da må man ha arbeidstakerorganisasjoner, avslutter vår man på GSV.

I neste nummer av Befalsbladet kan du lese en mer utfyllende sak om GSV, garnisonens historie, NOF´s arbeid der og hvordan tjenesten på grensa utarter for menige og befal.Forrige        131 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå