NOFs medlemmer får Advokatforsikring

NOFs medlemmer får Advokatforsikring

Da er det besluttet at alle NOFs medlemmer skal få tilbud om advokatforsikring i sitt medlemskap. Forbundet har etablert en kollektiv ordning hvor alle medlemmer er med, med mindre man ønsker å reservere seg. Som NOF medlem vil du i løpet av noen dager motta informasjon om ordningen i posten.
Publisert: 15.04.01

 Med advokatforsikring vil du få advokathjelp også i privatlivet gjennom ditt medlemskap i NOF. Skulle du ønske å få hjelp til å sette opp en samboeravtale eller har problemer med en leieboer som ikke vil betale husleie. Da kan det være godt å få tilgang på advokathjelp. Men slik hjelp koster mye hvis du skal betale alt selv.
Har du advokatforsikring – da slipper du å bekymre deg for kostnadene.

Som medlem i NOF har du alltid hatt tilgang til juridisk støtte når det gjelder ditt tilsettingsforhold i Forsvaret. Dette er levert av LOs juridiske apparat med over 20 arbeidsrettsjurister og mange års erfaring innen faget.

NOF har fått mange forespørsler fra medlemmer om dekning av advokatutgifter eller juridisk støtte i en sak. I dag har allerede 9 LO forbund sett verdien av en slik forsikring og viser til meget god erfaring etter innføringen. Derfor tok Landsstyre nylig beslutningen om å innføre advokatforsikring også for NOFs medlemmer. Dette vil være det som kalles en kollektiv forsikring med reservasjonsrett. Det betyr at alle medlemmene automatisk får forsikringen, men at man samtidig vil få tilbud om å reservere seg dersom man ikke ønsker produktet.

Rett over påske begynner vi å sende ut informasjon til medlemmene. I det du mottar vil det også ligge en ferdig frankert reservasjonsslipp for de som vet at de ikke ønsker produktet. I tillegg vil du få informasjon om produktet og hva det dekker. Kort kan vi si at du får juridisk hjelp innenfor følgende områder:

- Familierett (eks skilsmisse, barnefordeling eller etablering av samboeravtale)).
- Arverett (eks etablering av testamente)
- Kjøpsrett (eks klage på problemer med et produkt man har kjøpt)
- Fast eiendom (med unntak av kjøp og salg av bolig)
- Førerkortbeslag og lignende forhold.

Den juridiske støtten man kan få gjelder, om nødvendig, gjennom hele sakens gang. Den består da typisk av:

- Juridisk rådgivning (inntil 15 timer per år)
- Hjelp med juridisk dokumenter som eksempelvis et testamente.
- Dekning av juridiske kostnader dersom en sak havner i rettssystemet (inntil kr 2 millioner).
- Dekning av eventuelle saksomkostninger.

Det fine er at forsikringen også dekker resten av din husstand. Det betyr at din ektefelle/samboer og barn under 20 år kan benytte forsikringen hvis behovet skulle oppstå. Oppstår selve saken innad i husstanden er det da selve medlemmet som er dekket av forsikringen.
Har du allerede et tilsvarende produkt, ikke glem å si opp dette selv.
NB! Dukker det ikke opp informasjon i din postkasse, kan det tyde på at vi har feil adresse for deg i vårt medlemssystem. Vennligst ta kontakt med oss, slik at vi kan få rettet opp i dette.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Chris Lindseth på cl@nof.no
eller tlf: 98211714.

Forrige        417 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå