NOFs nye forsikringspakke U27 er på plass.

NOFs nye forsikringspakke U27 er på plass.

Fra 1. mars 2014 innførte NOF en ny og bedre tilpasset forsikringspakke for våre yngre medlemmer. En pakke som spesielt treffer våre befalselever med meget gode forbedringer til deres medlemskap. Du som medlem trenger ikke å gjøre noen grep. Vi sørger for at de det gjelder får denne forsikringspakken automatisk.
Publisert: 14.03.07
Norges Offisersforbund har alltid vært opptatt av at våre medlemmer skal være sikret gjennom gode kollektive forsikringer. Våre medlemmer har derfor i mange år hatt en pakke bestående av Grunnforsikring, Reiseforsikring og Kollektiv hjemforsikring. I tillegg har man kunnet tegne vår Gruppeforsikring, NOF Singel eller NOF Familie, to meget gode personforsikringspakker. En del av våre yngre medlemmer har nok valgt å utsette en slik tegning på grunn av prisen på slike produkt.

Våre befalselever har hatt en egen forsikringspakke som har vært gratis og bestått av en innboforsikring, TS-forsikring og ulykkesforsikring. I tillegg har reisegods vært forsikret med et mindre beløp på permisjonsreiser.

Vi har ønsket å forenkle våre ordninger, sikre de som velger å vente med personforsikring litt, og samtidig styrke det produktet våre yngste medlemmer får. Derfor innfører vi nå det vi kaller NOF U27, en forsikringspakke for alle som er yngre enn 27 år, uavhengig av om de går på befalsskolen eller er ferdig og tjenestegjør ved avdeling. Og siden pakken bygger på LOs studentpakke, vil den også gjelde for våre kadetter under hele utdanningen uavhengig av alder. I den nye forsikringspakken er grunnforsikringen erstattet av en mer omfattende ulykkesforsikring.

NOF U27 består da av følgende forsikringer:
- Kollektiv hjemforsikring med ubegrenset dekning ved brann og tyveri.
- Reiseforsikring med toppdekning på både fritidsreiser og tjenestereiser.
- Ulykkesforsikring med utbetaling ved dødsfall, ulykke også ved utøvelse av ekstremsport.

Og på disse forsikringene er det ingen egenandel ved skade på dine eiendeler!

NOF U27 er innført med virkning fra 1. mars 2014 og vil gjelde for alle våre medlemmer som er 26 år eller yngre og alle våre kadetter. Du som er i denne kategorien trenger ikke å foreta deg noe, for endringen er gjort automatisk. De som er berørt vil også motta nye reiseforsikringsbevis.

Har du spørsmål: Ring vår forsikringsansvarlig på tlf 98211714 eller vårt sentralbord på tlf 98283310. Du kan også lese mer om dine forsikringer på nof.no eller lofavor.no.
Forrige        279 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N