NOFs tillitsvalgte i Forsvarets Musikk (FMUS) på Stortinget.
Christer Lindseth, Arild Ovrum, Heidi Holm-Stømer, Arnstein Lund. Foto Christer Lindseth

NOFs tillitsvalgte i Forsvarets Musikk (FMUS) på Stortinget.

Tirsdag denne uken tok noen av forbundets tillitsvalgte og forbundssekretær Christer Lindseth turen til Stortinget for å treffe flere stortingspolitikere.
Publisert: 2022.10.07
Christer Lindseth
Dette skjer i forlengelsen av rapporten «Veivalg for Forsvarets Musikk», en rapport utarbeidet av Arnstein Lund (tidligere sjef FMUS) og Ola Ellefsen (tidligere musiker i Luftforsvarets musikkorps) på oppdrag fra Creo og NOF.

Målet er å se på hvordan vi bedre kan sikre en trygg og forutsigbar fremtid for FMUS.

I en tid med stadig press på Forsvarets økonomi, har FMUS merket dette gjennom stadige trusler om kutt i antall korps og en stillestående økonomisk utvikling over flere år.

Dette har medført at det musikalske bidraget til Forsvaret og samfunnet for øvrig nærmest er ikke eksisterende. Denne utviklingen må snus, og nå tar musikerne selv initiativet for å påvirke.
Forrige        87 av 1715        Neste
loader