NY BONUSORDNING IVERKSATT FRA 1. JULI 2020
Vi har endelig fått på plass en ny bonusordning som forhåpentligvis vil bidra til å bedre ståtiden for personellet tilsatt på T35 i Forsvaret. Ståtiden har i lengre tid vært en utfordring, og flere løsninger har vært diskutert for å få gjort noe med dette.
Fredrik Ringnes/Forsvaret

NY BONUSORDNING IVERKSATT FRA 1. JULI 2020

Før sommeren drøftet organisasjonene og FST en ny Bonusordning for ansatte på T35. NOF håper denne ordning vil være et bidrag til å øke ståtiden for spesialistene i Forsvaret.
Publisert: 2020.08.17
Christer Lindseth

Da har vi endelig fått på plass en ny bonusordning som forhåpentligvis vil bidra til å bedre ståtiden for personellet tilsatt på T35 i Forsvaret. Ståtiden har i lengre tid vært en utfordring, og flere løsninger har vært diskutert for å få gjort noe med dette. Gjennom prosjekt Spesialisten, hvor NOF deltok aktivt, kom man frem til at en bedring av bonusordningen var ett grep som kunne få positiv effekt på ståtiden.

Det har vært jobbet med innretningen siden 2019, og NOF har bidratt aktivt inn i arbeidet. Den endelige løsningen ble etablert rett før ferien og trer i kraft for alle som signerer tilsettingskontrakt T35 etter 1. juli 2020.

Hvordan er så den nye ordningen? Den totale bonusen som kan opptjenes er fortsatt 11G og opptjeningstiden er fortsatt 14 år for å kunne få ut full bonus. I den nye ordningen, kan man likevel ta ut deler av bonusen tidligere, uten at det gir noen form for plikttjeneste som før. I tillegg kan man nå velge mellom pengebonus og utdanningsbonus. Første utbetaling skjer etter 5 år, neste etter 10 år og den siste utbetalingen etter 14 års tjeneste. Dette kan fremstilles på følgende måte.

Tjenestetid

År 5 (delbonus 1)

År 10 (delbonus 2)

År 14 (sluttbonus)

Utdanningsbonus

3,5G

3,5G

4G

Pengebonus

3G

4G

4G

 

Noen viktige endringer inkluderer også:

  • Uttak av delbonus etter 5 og 10 år gir ikke noen plikttjeneste. Uttak av utdanningsbonus, gir dog en bindingstid på 1 år etter fullført utdanningsår, slik at man må komme tilbake og tjenestegjøre i 12 mnd før man kan velge å slutte.
  • Man kan bytte mellom ordningene, slik at om man eksempelvis velger å ta ut pengebonus etter 5 år, kan man fortsatt ta ut utdanningsbonus etter 10 år, og motsatt.
  • Utdanningsbonus betales dersom man ønsker å ta et utdanningsår. Utbetalingen skjer som månedlig lønn (hvor 3,5G deles på 12) gjennom utdanningsåret.
  • Det er ingen begrensning på den utdanningen man ønsker å ta.
  • Man kan tilbys en T60 tilsetting når som helst i tjenesten. Allerede utbetalt bonus, vil ikke måtte tilbakebetales, dersom man godtar en T60 tilsetting.
  • Ved tilsetning på T60 opphører videre utbetaling av bonus.

Vi har i dag mange som går på den gamle bonusordningen, som gir utbetaling av 5,5 G etter 10 år og nye 5,5 G etter 14 år. Dette personellet kan velge å fortsette på denne ordningen eller følge en etablert overgangsordning. Overgangsordningen krever minst 5 års tjeneste, hvorav minst 3 år på ny ordning, før man kan ta ut første bonus. Dette innebærer da at de som har mer enn 2 års tjeneste på gammel ordning, kun vil ha mulighet til å få ut delbonus 2 etter totalt 10 år før sluttbonus. Dette er beskrevet på følgende måte.

Tilsettingsår

Delbonus 1

Delbonus 2

Sluttbonus

2020

2025

2030

2034

2019

2024

2029

2033

2018

2023

2028

2032

2017

 

2027

2031

2016

 

2026

2030

2015

 

2025

2029

For ytterligere detaljer, anbefales det å lese iverksettingsbrevet fra FST, som ligger på nof.no.
1G tilsvarer i skrivende stund kr 99 858,-

Forrige        266 av 1650        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå