Nå må Hæren og HV styrkes
Soldater fra Ingeniørbataljonen under øvelse Saber Strike 17. Henrik Røyne, Forsvaret (Foto)

Nå må Hæren og HV styrkes

Forsvaret har nå for første gang på lenge blitt en viktig sak i offentlige debatt. Det gir håp om at vi kan få flertall for en helt nødvendig satsing på Forsvaret i årene fremover.
Publisert: 2017.06.29
Geir Hågen Karlsen Vararepresentant til Stortinget, leder Forsvarspolitisk utvalg, Oslo Frp (tekst)
Forsvaret har nå for første gang på lenge blitt en viktig sak i offentlige debatt. Det gir håp om at vi kan få flertall for en helt nødvendig satsing på Forsvaret i årene fremover.

Frp`s landsmøte vedtok i mai et klart «oppdrag» til Frp`s folk på Stortinget og i regjering:
• HV og Hæren skal styrkes og sikres tilstrekkelig treningsstandard, våpentilgang og beredskap
• HV beholdes som egen forsvarsgren med landsdekkende tilstedeværelse
• Styrkene i Finnmark skal økes og tilføres tyngre utrustning
• Norge bør ha som mål å nå 2 % av BNP til Forsvaret innen 2022

Vi er glade for at både Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vedtak om å nå 2 % i 2024. Til sammen er det nå klart flertall på Stortinget.

Landmaktutredningen (LMU) la nylig frem sin statusrapport. Et meget bra arbeide fastslo en rekke viktige forhold:
1. For det første, erkjennelse av at Norge må forsvares av soldater på bakken.
2. For det andre, at kjernen i Hæren skal være en mekanisert brigade.
3. For det tredje, at brigaden skal ha tungt materiell som stridsvogner og artilleri.     4. For det fjerde, at kvantitet er en kvalitet i seg selv, og at en trent reserve er viktig. 5. For det femte, at tilstedeværelse i nord og særlig i Finnmark er avgjørende.

Regjeringen vil legge frem det endelige forslaget i oktober. Flere av sakene vil bli gjenstand for politisk debatt. Verneplikten i kampavdelingene vil bli 16 måneder, med tre ukers årlig repøvelse. Vi må diskutere hvordan de som tar denne belastningen skal belønnes.

Det planlegges med 38 000 i HV som i dag. Vi må være forberedt på trusler i hele landet, og Sjefen for HV har uttalt at et landsdekkende HV er på 45 000. I tillegg bør HV styrkes med tyngre våpen. Både panservernraketter, lett luftvern og ildledere kan være aktuelt.

LMU anbefaler å vurdere en lett panserjager i stedet for moderne stridsvogner. Utfordringen er at denne teknologien ikke eksisterer i dag, det kan ta 10-20 år, og det er berettiget tvil om en slik vogn kan møte stridsvogner i fremtiden.

Vi fikk i fjor støtte for en langtidsplan som sikret viktige og riktige kapasiteter som kampfly, overvåkningsfly og u-båter. Tiden er nå inne for å styrke Hæren og HV. Soldater på bakken er helt avgjørende. Landstyrker er det sterkeste beviset på politisk vilje, og er et kraftig signal til både motstandere og allierte. Politisk vilje er avgjørende for å oppnå avskrekking. Bare landstyrker kan sikre befolkningen. 22. juli var det vanlig norsk ungdom og folk flest som slo krins rundt Slottet og Stortinget, i Hærens og HVs uniformer. De må vi nå styrke.

Vi mener alvor med satsingen. I revidert nasjonalbudsjett i mai økte vi forsvarsbudsjettet med 739 millioner. Det meste går til materiell, vedlikehold og beredskapsbeholdninger, slik at vi følger forsvarssjefens prioritet: først må vi få det forsvaret vi har til å fungere.

Politikk er en beinhard kamp om penger, både internt og mellom partiene. Forsvaret konkurrerer med gode saker som eldreomsorg, helse, utdanning osv. Det tok mange år før utvikling fikk en prosent av BNP, og det må jobbes hard i alle partier for at Forsvaret endelig skal få to prosent av BNP.

Det mest positive er at det nå er stort flertall på Stortinget for satsing på Forsvaret. Hvis forsvarsvenner i alle partier og ellers i samfunnet står sammen, har vi et reelt håp om å få det Forsvaret vi både fortjener og trenger.
Forrige        143 av 1280        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N