Nato skatt-stevning er tatt ut

Nato skatt-stevning er tatt ut

Etter mange møter, lange prosesser og mange enkeltindivider sine klageprosesser mot skatt øst er det nå tatt ut stevning mot staten i flere saker.
Publisert: 13.11.06
Dette tas ut av den enkelte, men med BFO, KOL og NOF som partshjelp. Målet er å få ryddet på plass en avklart og tydelighet rundt hva som er å regne som NATOs organisasjon i skattemessig forstand.

De sakene som nå kjøres fram er saker som har fått avslag gjennom klage til skatteklagenemda. Mange av sakene som er ført for nemda har også gitt medhold og deler av problemstillingen rundt hva som er å regne som NATOs er ryddet opp i. I tillegg ble det gjennom den saken som ble fremmet av Geir Gade med organisasjonene som partshjelp stadfestet at det er styrende NATO dokument som faktisk avgjør hvilke avdelinger som er en del av NATOs organisasjon.

Det er nå viktig for BFO, KOL og NOF å ta disse sakene videre . Dessverre har ikke det vært mulig å finne en løsning i dialog gjennom dialog. Her har både organisasjonen og Forsvarsdepartementet presset på i samme retning.
Forrige        319 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N