Grad militær

Nedtrekk en realitet?

I februar ble det klart at Forsvaret vil trekke flere stillinger ned i lønn for å spare millioner. NOF omtalte saken som tariffmessig dumping. Nå som runde 2 bravo er i gang ser vi effekten av dette begynner å ta form. Det som forbundslederen omtalte i dagsavisen 07.02.10 resulterte i en dialog med Forsvaret på hvordan dette kan løses på best mulig måte.
Publisert: 2011.03.15

I februar ble det klart at Forsvaret vil trekke flere stillinger ned i lønn for å spare millioner. NOF omtalte saken som tariffmessig dumping. Nå som runde 2 bravo er i gang ser vi effekten av dette begynner å ta form. Det som forbundslederen omtalte i dagsavisen 07.02.10 resulterte i en dialog med Forsvaret på hvordan dette kan løses på best mulig måte.I etterkant har NOF fått mange henvendelser på hva som skjer og hvordan utviklingen er i dag. - Jeg kan forsikre våre medlemmer om at 2B og gradsnedtrekk er den saken som står høyest på vår prioriteringsliste om dagen, sier forbundsleder Egil André Aas. Etter at saken fikk medieomtale har NOF og BFO samarbeidet tett om en løsning. Her har det vært møter med politisk ledelse hvor begge organisasjonene har bidratt med innspill. Det fagligpolitiske samarbeidet gir mulighet for å adressere utfordringene i flere fora.

 

- NOF sentralt har utarbeidet retningslinjer til HTV’ene og assisterer og monitorerer drøftingene, og det er allerede mange utfordringer knyttet til dette, sier nestleder Torbjørn Bongo som også ønsker å rose HTV i dette vanskelige arbeidet ute.

-Vi er konkret på at stillingsvurderingssystemet skal brukes og håper at dette kan bidra til en bedre prosess, vårt fokus er også på at vi skal sikre de enkeltpersonene som blir berørt i runden.

 

I tillegg til ivareta de som blir berørt og få til reelle konkrete vurderinger på grad for hver enkelt stilling, har forbundet særlig fokus på at befalet som gruppe ikke skal tape lønnsmidler gjennom den omstillingsprosessen som nå pågår.

 

Dette er en vanskelig jobb for HTV ene ute og NOF er informert om de utfordringene som utspiller seg. Alle tillitsvalgte oppfordres til å ta kontakt sentralt om de føler på prosessen eller sitter fast. –HTV ene må fortsette å holde fokus i en vanskelig runde, jeg ønsker at alle blir oppmerksom på det gode arbeidet de gjør, sier Bongo.

 

Tekst: Margrethe Meyer Bratt

Forrige        1243 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå