Never change a winning team!
Ombudsmannen fra Forsvaret, representanter fra SIOPS, NVIO og NOF holdt alle sine innlegg under gårsdagens høring for Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Never change a winning team!

Dette påpekte NOFs forhandlingsleder i høring på Stortinget i går, og refererte til hvordan fotball fungerer i praksis.
Publisert: 2018.06.05
Markus Källvik, informasjonsansvarlig NOF (tekst og foto)
- Enkelhet! Det er et prinsipp vi i Forsvaret lever etter. Alle oppdrag må være av en slik karakter at alle forstår hva de skal gjøre for å vinne krigen. Det nytter ikke å gjøre ting så komplekst at det skaper forvirring. Når vi nå har et system for veteranene som fungerer, og faktisk er forståelig – hvorfor skal dette systemet da endres?
Enkelhet, kjære komitemedlemmer, avsluttet forhandlingsleder Eigil Jespersen. Det må tenkes enkelhet!

Under følger teksten i sin helhet som Jespersen fremførte for Stortingets utenriks- og forsvarskomite i går, 4. juni.

Norges Offisersforbund har gjennom mange år hatt medlemmer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. De aller fleste har kommet hjem uten fysiske eller psykiske skader. Imidlertid har vi flere eksempler på at spesielt senskader av psykisk karakter oppstår lang tid etter hjemkomst. Dette har og er blitt ivaretatt av den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader for skader oppstått fra 1978 og frem til utgangen av 2009. Det finnes ingen god begrunnelse, slik vi ser det, for at ikke samme klageadgang skal gjelde for personell som har tjenestegjort etter 1. januar 2010.

Norges Offisersforbund har ved flere anledninger berømmet måten myndighetene har tatt tak i veteranarbeidet på. Spesielt vil vi her nevne det tverrsektorielle samarbeidet mellom seks departementer. Denne samordningen har på mange måter vært avgjørende for at veteranarbeidet har fungert etter intensjonene i handlingsplanen «I tjeneste for Norge» og oppfølgingsplanen som kom seinere.

Norges Offisersforbund har i all tid lojalt stått bak Stortingets beslutninger om deltakelse i internasjonale operasjoner. Det vil vi fortsette med. Imidlertid må det være slik at personell som pådrar seg psykiske eller fysiske lidelser aldri skal være i tvil om at de vil bli ivaretatt på en god og verdig måte, hvis uhellet skulle være ute, eller en skade er oppstått. Det er en erkjennelse at enkelte veteraners møte med det offentlige støtteapparat til tider har vært klanderverdig. Dette er uverdig og alle tiltak må settes inn for å unngå dette i fremtiden. Representantforslagene er et slikt tiltak.

Norges Offisersforbund støtter Representantforslagene vedrørende ankerett i erstatningssaker også for de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Samtidig mener vi at det vil være klokt og påkrevd at Forsvarsdepartementet får i oppdrag å utrede hvordan dette skal gjøres konkret og belyse utfordringene sett mot andre regelverk.

 • Høring
  Høring

  Eigil Jespersen (th) flankert av kollega Bente L. Henriksen holdt et fire minutters innlegg med påfølgende spørsmål fra komiteen.

 • Høring
  Høring
 • Høring
  Høring
Forrige        1130 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N