Nordområdet er nærområde Beredskap i en urolig tid
- Nesten alt vi holder på med handler om trygghet. Trygghet på jobben, trygghet i hverdagen og trygghet i møte med konflikt, krise og krig. Trygghet er grunnlaget for et hvert velfungerende samfunn, uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Torgrim Halvari

Nordområdet er nærområde

Beredskap i en urolig tid

LO Stat avsluttet i dag den andre beredskapskonferansen i Nord. Konferansen som fant sted i Tromsø hadde som «tittel Nordområdet og nærområdet – omstilling, samarbeid og handlingsevne.» Konklusjonen til foredragsholderne hadde flere ting til felles. Russlands krig mot Ukraina vil vare lenge, den vil påvirke oss i stor grad og sikkerhet, beredskap og tilstedeværelse i nord må styrkes.
Publisert: 2023.03.22
Torgrim Halvari
Konferansen satte søkelys på at nordområdet for de som bor i nord er nærområde.
Med et av verdens største marine matfat og en strategisk geografisk beliggenhet som er viktig med tanke på både militær og sivil beredskap er ivaretakelse av beredskap viktig både når det gjelder verdensfreden og klimautfordringene.

Hovedspørsmålet under konferansen ble derfor hvor godt det står til med beredskapen i Nord, hvor vidt vi er omstillingsdyktig i et raskt skiftende verdensbilde, har vi handlingskompetanse når det gjelder og hvilken evne vi har til å samarbeide på tvers av etatene?

LO er beredskap


LO-leder Peggy Hessen Følsvik startet sin tale med å si at LO med sine snart en millioner medlemmer fra alle felt innen arbeidslivet er bredden av den norske nasjonale totalberedskapen.
- Nesten alt vi holder på med handler om trygghet. Trygghet på jobben, trygghet i hverdagen og trygghet i møte med konflikt, krise og krig. Trygghet er grunnlaget for et hvert velfungerende samfunn. Hvis folk føler seg trygge, så får de også tillit til at samfunnet fungerer. Folk får tillit til hverandre, og til å samarbeide med hverandre. Trygghet og tillit er grunnlaget for den norske modellen, uttalte LO-lederen og fortsatte med å sette søkelys på nordområdene og de utfordringene som finnes der.

- Nord-Norge trenger flere folk. Mer folk med riktig kompetanse.
Det finnes massevis av høykompetente bedrifter i nord, med massevis av høykompetente folk, men man mangler flere folk, folk med den riktige kompetansen. Uten dem blir det ingen videre vekst og utvikling.

Vi må samarbeide enda mer på tvers for at flere velger utdanning som næringslivet etterspør. Vi må få dem som i dag står utafor arbeidslivet inn i jobb og gi dem kompetanse. Vi må få til enda flere desentraliserte tilbud innen utdanning og kompetanseheving. Og selv om vi får til alt dette, så trenger vi faktisk at færre flytter ut, og enda flere til å flytte nordover. Det er også beredskap, uttalte Peggy Hessen Følsvik.

Krigen blir lang


Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen har med sin kompetanse, enkle og trygge måte å formidle Ukrainakrigen på blitt et kjent ansikt for de fleste. Under konferansen var han også klar og tydelig på at krigen i Ukraina ikke vil avsluttes med det første, og derfor mente han at det var svært viktig å styrke både den militære og den sivile beredskapen i Nord-Norge, og da særlig Finnmark.

Historiker Halvor Tjønn var like klar da han under en av konferansen debatter uttalte,
- Krigen vil vare lenge, vi lever i en ny normaltid som er krig i vår tid, det er svært viktig at vi tar dette inn over oss. Det samarbeidet og det diplomatiet vi før hadde funker ikke lenger, avskrekking er viktig, det er viktig å vise at vi har styrke og vilje til å stoppe Russerne, uttalte Tjønn som har skrevet fler historiebøker om Russland.

Både Tjønn og Professor i russisk historie Kari Aga Myklebost som også deltok i samme debatt var klarere i sin tale om at folk i Finnmark gjennom Barents samarbeidet har fått et nært forhold til enkeltindivid fra Russland, men at man nå må innse at den tiden er over.
Rådet de ga var at de pengene som ligger i Barentssekretariatet nå kun må brukes på å styrke samarbeidet på nordkalotten mellom Norge, Sverige og Finland og at Russland må nå totalt stenges ut fra alt samarbeid. De begge mente at folk til folk samarbeidet spilte falitt for flere år siden.

NOF var tilstede med flere representanter og vi mener at konferansen sett i lys av situasjonen i Europa var både viktig, aktuell og lærerik.
Forrige        24 av 1697        Neste
loader