Søker Økonomiansvarlig

Norges Offisersforbund (NOF) søker økonomiansvarlig

Norges Offisersforbund (NOF) søker økonomiansvarlig til vår administrasjon i Oslo sentrum.
Publisert: 15.09.01
Norges Offisersforbund (NOF) er den største arbeidstakerorganisasjonen blant tilsatte i Forsvaret. Forbundet, som ble etablert i 1896, organiserer militært tilsatte og befalselever. NOFs sekretariat består av 10 tillitsvalgte og 3 sivilt ansatte. Kontorene ligger sentralt i Oslo sentrum i nærheten av Youngstorget. NOF er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.

ØKONOMIANSVARLIG / FORBUNDSEKRETÆR

Stillingens hovedinnhold:
• Forbundets regnskap og pålagte rapporteringer, årsoppgjør
• Budsjett planlegging, herunder periodisert rapportering
• Økonomistyring, herunder Forbundets kontaktperson opp mot revisjon
• Årsoppgjør
• Lønn og reiseregningsoppgjør for de valgte og ansatte i sekretariatet samt forbundets øvrige tillitsvalgte
• Årsavslutning lønn
• Administrative oppgaver vedrørende medlemmenes kontingentforhold
• Oppfølgning av yrkesskadedekning og pensjonsavtale internt i sekretariatet
• Bidra i forberedelser og gjennomføring av forbundets egne arrangementer

Krav til stillingsinnehaver:
• Økonomisk utdannelse eller lang erfaring fra tilsvarende stilling/oppgaver
• Kunnskap om Visma Global, Visma Lønn og Visma Attach, samt kjennskap til MS Office-verktøy. Det vil bli tilrettelagt for kurs i systemene.
• Kjennskap til gjeldende regelverk på regnskap og lønn
• Nøyaktig og selvstendig
• Inneha gode samarbeidsevner samt være teamorientert
• Ha en positiv innstilling til nye arbeidsoppgaver og til tider høyt arbeidspress
• Godt humør

Vi kan tilby:
• Et godt, men hektisk arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale i henhold til overenskomst innen Handel & Kontor for sivile og iht NOFs lønnspolicy for valgte forbundssekretær
• Gode pensjons og forsikringsordninger
• Gode rammebetingelser
• Tjeneste som valgt forbundssekretær gir kompetanse tilsvarende saksbehandler/rådgiver/ stabsoffiser ved stab på nivå 1 i Forsvaret


Stillingen kan søkes av militært tilsatte som vil blir valgt som Forbundssekretær (med rett til permisjon iht Hovedavtalen i Staten §35). Sivile søkere vil også bli vurdert. Det vil bli gjennomført intervju før ansettelse, personen som får tilbud om stillingen må forvente 6 måneders prøvetid. Iht NOFs Personellhåndbok skal alle valgte/merkantile tilsatte være sikkerhetsklarert. Søknadsfrist 14 september 2015.
Søkere bes sende søknad snarest da saksbehandling vil skje fortløpende. Søknaden sendes pr post til NOF, Møllergt 10, 0179 OSLO, eller e-post til post@nof.no

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med:

Stabssjef Odd-Einar Eilertsen, telefon 982 11 713 eller e-post; oee@nof.no eller
Nestleder Torbjørn Bongo på mobil 928 40 451 eller e-post; tb@nof.no
Forrige        387 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå