Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) søker økonomiansvarlig

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) søker økonomiansvarlig

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) søker økonomiansvarlig til vår administrasjon i Oslo sentrum.
Publisert: 2019.12.06
Oppdatert: 2020.01.03

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er den største arbeidstakerorganisasjonen blant tilsatte i Forsvaret. Forbundet, som ble etablert i 1896, organiserer militært tilsatte i Forsvarssektoren. NOFs sekretariat består av 11 tillitsvalgte og 3 sivilt ansatte. Kontorene ligger sentralt i Oslo sentrum i nærheten av Youngstorget. NOF er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.

 ØKONOMIANSVARLIG / FORBUNDSEKRETÆR 

Stillingens hovedinnhold:

 • Forbundets regnskap og pålagte rapporteringer, årsoppgjør
 • Budsjettplanlegging, herunder periodisert rapportering 
 • ·Økonomistyring, herunder Forbundets kontaktperson opp mot revisjon 
 • Lønn og reiseregningsoppgjør for de valgte og ansatte i sekretariatet samt forbundets øvrige tillitsvalgte 
 • Årsavslutning lønn 
 • Administrative oppgaver vedrørende medlemmenes kontingentforhold 
 • Oppfølgning av yrkesskadedekning og pensjonsavtale internt i sekretariatet
 • Bidra i forberedelser og gjennomføring av forbundets egne arrangementer

Krav til stillingsinnehaver: 

 • ·Økonomisk utdannelse eller lang erfaring fra tilsvarende stilling/oppgaver 
 • Kunnskap om Visma Global, Visma Lønn og Visma Attach, samt kjennskap til MS Office-verktøy. Det vil bli tilrettelagt for kurs i systemene. 
 • Kjennskap til gjeldende regelverk på regnskap og lønn 
 • Nøyaktig og selvstendig 
 • Inneha gode samarbeidsevner samt være teamorientert 
 • Ha en positiv innstilling til nye arbeidsoppgaver og til tider høyt arbeidspress 
 • Godt humør 

   Vi kan tilby:

 • Et godt, men hektisk arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale i henhold til Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) og Handel & Kontor (HK) for sivile og iht NOFs lønnspolicy for valgte forbundssekretær 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
 • Gode rammebetingelser 
 • Tjeneste som valgt forbundssekretær gir kompetanse tilsvarende saksbehandler/rådgiver/ stabsoffiser ved stab på nivå 1 i Forsvaret 

Stillingen kan søkes av militært tilsatte som vil blir valgt som Forbundssekretær (med rett til permisjon iht Hovedavtalen i Staten §35). Sivile søkere vil også bli vurdert. Det vil bli gjennomført intervju før ansettelse, personen som får tilbud om stillingen må forvente 6 måneders prøvetid. Iht NOFs Personellhåndbok skal alle valgte/merkantile tilsatte være sikkerhetsklarert. Søknadsfrist: 07 januar 2020

Søkere bes sende søknad snarest da saksbehandling vil skje fortløpende. Søknaden sendes pr post til NOF, Møllergt 10, 0179 OSLO, eller pr e-post til post@nof.no 

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med: 

Stabssjef Eirik S. Stenberg, telefon 474 64 424 eller e-post; es@nof.no eller 
Nestleder Tor Egil Vangstad på mobil 982 11 712 eller e-post; tev@nof.no

Forrige        982 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå