Norsk samling i Akko

Norsk samling i Akko

NOF har en målsetting om å ha god dialog og støtte til våre medlemmer og kollegaer i utenlandstjeneste.
Publisert: 2019.04.02
Eigil Jespersen (Tekst)
Tjenestemannsorganisasjonene og andre enheter i Norge ble invitert til å delta på Norsk samling i Israel og kystbyen Akko i tiden 29-31/3-19.

Deltakere var personell tjenestegjørende i UNTSO, NSE OIR og ambassaden i Tel Aviv (MFO var forhindret). Fra Norge deltok AFA, FOH, feltprest utland, IMPS, FMS og organisasjonene.

Hensikten med samlingen var å gi informasjon til personellet om status hjemme, samtidig som vi ønsket å få mer kunnskap om utfordringer knyttet til tjenesten.
Flere av deltakerne begynner også å nærme seg avslutning av tjenesten og ønsket bla veiledning knyttet til oppstart i tjenesten hjemme.

Samlingen ble meget vellykket og ble godt ivaretatt av SNO oblt Kjell Pedersen og hans stab i Jerusalem. Avslutningsvis fikk vi en omvisning i korsfarerbyen Akko (Gamlebyen).
Forrige        1105 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå