Ny FPH del G – omstilling
NOF

Partene sluttførte tirsdag 3. juli drøftingene om ny FPH del G – omstilling

Partene sluttførte tirsdag 3. juli drøftingene om ny FPH del G – omstilling
Publisert: 2018.07.03
Oppdatert: 2018.07.03
Kennet Bergland, FRITV/Forhandler NOF

NOF er tilfreds med at drøftingene har vært gode. Begge sider av bordet har vært innstilt på å finne frem til konstruktive og gode løsninger i felleskap, forteller forbundets nestleder Odd-Einar Eilertsen.

En av de større endringene som er gjort er at arbeidsgiver lokalt får et betydelig større ansvar for rett innplassering av personellet. I dag er det sentral rådsbehandling når én stilling i DIF har flere kvalifiserte kandidater med rettighetskrav. I det nye systemet er det lokal arbeidsgiver som skal beslutte på innplassering, dog etter gitte kriteria for vurdering samt lokal drøfting.

NOF hadde gjerne sett at rådsbehandling ble videreført i tilsvarende form som den av i dag. NOF har likevel forståelse for at ny prosedyre kan tydeliggjøre at faktisk ansvar for rett innplassering ligger hos arbeidsgiver. Samtidig støtter vi prinsipielt at partene får størst påvirkning der omstillingene faktisk skjer. Vi har hatt kompetente tillitsvalgte i prosessene lokalt, og vi skal sørge for at omstillingskompetansen er på plass i det videre også.

NOF og BFO har like fullt også vært tydelige på at den nye prosedyren mangler kvalitetssikringen som dagens system benytter seg av.  Vi har derfor meddelt at vi vil følge nøye med på de kommende omstillingsprosessene og forbeholder oss retten til å kreve forhandling om bedre kvalitetssikring, dersom drøftingsinstituttet ikke gir tilfredsstillende resultat.

Forrige        1148 av 1388        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N