Ny NATO-avtale på plass

Ny NATO-avtale på plass

28. mai ble partene enige i reforhandlingene av Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet.
Publisert: 14.05.28
Oppdatert: 14.06.02
28. mai ble partene enige i reforhandlingene av Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. 

Denne avtalen omfatter militære og sivile regulativtlønte tjenestemenn tilsatt, lønnet og utsendt av Forsvarsdepartementet eller etater under Forsvarsdepartementet for tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner eller NATO-staber og andre militære enheter/avdelinger i utlandet. 

Noen av de viktigste justeringer er: 
  • Det innføres kompensasjon for øvingsaktivitet for utsendt personell.
  • Ordningen med hjemreisetilskudd fjernes, fleksibiliteten mht hjemreiser økes og kostnaden inkluderes i utenlandstillegget.
  • Den sterke differensieringen i utenlandstilleggene dempes noe ved at de øverste nivåene reguleres noe ned, mens lavere og midlere nivåer øker noe. Partene har en intensjon om å vurdere en reduksjon i antall nivåer i utenlandstillegget ved kommende forhandlinger.
  • Kravet til botid på tjenestestedet for medfølgende samlivspartner gjøres mer fleksibelt.
  • Satsene for eventuell dekning av medfølgende barns skole- og barnehageutgifter økes betydelig.
  • Partene er enige om å etablere en forsikringsbasert pensjonsspareavtale for medfølgende samlivspartner under tjenesteperioden i utlandet innen 1. juni 2015.
Les protokollen her

Iverksettingsbestemmelser, og komplett avtale vil bli lagt ut så fort det er klart. 
Forrige        285 av 1408        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N