Ny avtale om inkludering i arbeidslivet for forsvaret (IA)

Ny avtale om inkludering i arbeidslivet for forsvaret (IA)

Nå er arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i Forsvaret pliktig til å samarbeide målrettet for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Ny avtale for Forsvaret er undertegnet idag.
Publisert: 2011.03.14

Nå er arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i Forsvaret pliktig til å samarbeide målrettet for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Ny avtale for Forsvaret er undertegnet idag.


Sjef FST, Sjef FST/P, Rep fra NAV og arbeidstakerorganisasjonene signerer.

Første utkast av avtalen ble laget i september, nå et halvår senere ble den undertegnet i en kort seremoni med representanter for arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjoner og NAV. En avtale som gjør samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv forpliktende. Avtalen har som hovedmål å redusere sykefraværet og styrke inkluderingen. For at dette skal fungere optimalt er Forsvaret forpliktet til å ha et systematisk HMS- arbeid og et velfungerende partsamarbeid, som det står i avtalen.

En av de store endringene fra tidligere avtaler er at nå forplikter arbeidsgiver seg til enda større fokus på forebygging i en tett dialog og samarbeid med tillitsvalgte. Sammen med at alle nivå 2 avdelinger skal ha egne IA handlingsplaner og utvalg, og lavere nivå kan ha egne planer og utvalg.
- For at IA-avtalen skal gi den effekt som ønskes må IA-arbeidet være en del av det ordinære HMS-arbeidet og like naturlig del av linjeledelsen som øvrig oppgaveløsning, sier nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo.

 

I følge avtalen skal det avholdes to møter årlig hvor IA(inkluderende arbeidsliv)-arbeidet er eneste tema. I disse møtene skal ledelsen, tillitsvalgte og verneombud være representert.
- Ved at alle er representert i dette arbeidet kan vi fokusere på tre aspekter; nåtid, framtid og tiltak. Da skaper vi muligheter for et mer inkluderende arbeidsliv, sier Bongo som er godt fornøyd med den nye avtalen.

 

Den nye avtalen forplikter både de tillitsvalgte, og den enkelte ansatt, på en annen måte enn før. I følge avtalen forplikter de tillitsvalgte å tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid. Og både ansatte og tillitsvalgte skal bidra i ut utformingene av tiltaksplanene og implementeringen av disse.

- Denne endringen gjør at vi som arbeidstakerorganisasjon kommer bedre på banen, for å støtte våre medlemmer, sier Bongo.

 

Han understreker at alle tillitsvalgte skal ha samme rett til utdanning ifm IA som arbeidsgiverrepresentantene. 

 

Tekst: Margrethe Meyer Bratt

Foto: Merete Stubhaug

Forrige        1247 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå