Ledende avlønning

Ny avtale om Ledende avlønning i Forsvaret er på plass

11.desember ble den nye avtalen om avlønning av ledende personell signert. - Vi har nå fått gjennomslag for å få på plass de ulike nivåene, samt at vi er enig om at det skal føres forhandlinger på hvilke stillinger avtalen skal omfatte, sier Egil Andre Aas, leder i Norges Offisersforbund. Den nye avtale trer i kraft fra 1. jan 2014 og varer i 3 år.
Publisert: 13.11.26
Oppdatert: 13.12.12
11. desember 2013 ble ny avtale om økonomiske vilkår for sivilt og militært personell som er tilsatt i ledende stilling i Forsvaret undertegnet.  Etter flere forhandlingsmøter ble det enighet om en ny avtale som etablerer et basisnivå som gjelder for alle, samt 5 nivåer ut fra hvor høy arbeidsbelastningen er i stillingen.

- Ut fra tilbakemeldinger vi fikk, har vi nå fått på plass en avtale som jeg tror treffer bedre de med høy arbeidsbelastning , sier Egil Andrè Aas, forbundsleder i Norges Offisersforbund, som sammen med nestleder Torbjør Bongo har ledet forhandlignene og nå undertegnet protokollen. Han understreker at det er verdt å merke seg at tilleggene er faste og er å regne som pensjonsgivende.

Arbeidsgiver skal nå implementere avtalen i Forsvaret slik at den er på plass når den trer i kraft fra 1. jan 2014. Avtalen har varighet frem tom 31/12-2016.

Selve avtalen kan fås ved å ta kontakt med en heltidstillitvalgt i NOF.

------------------------------------------------------------
Historikk.....Tekst: Torbjørn Bongo –
tb@nof.no  

I desember 2011 inngikk FST og de sentrale partene i forsvaret en tilleggsavtale til ATM om avlønning for ledende personell i forsvaret. Denne avtalen hadde varighet til 01.01.14. Hensikten med avtalen var å gi berørt personell et «fastlønnstillegg» med bakgrunn i ansvars- og arbeidsoppgaver som et basistillegg for alle, og eventuelt et individuelt tillegg ekstra. Samtidig skulle disse stillingene ikke ha rett på kompensasjon iht HTA fellesbestemmelser, samt ATM (nå ATF). Forutsetning for å kunne tilkomme tillegg etter denne avtalen, er at stillingen oppfyller Arbeidsmiljølovens §10-12, (1) krav til å klassifisere stillingen som Ledende stilling.

Denne avtalen har nå NOF og BFO sagt opp til reforhandling. Når en avtale sies opp til reforhandling, betyr det at partene er innstilt på å videreføre selve avtalen, men at innholdet i avtalen skal justeres. Partene sentralt i forsvaret har startet opp arbeidsmøter for å vurdere avtalen. Disse møtene vil på et senere tidspunkt gå over i et formelt forhandlingsløp.

På denne bakgrunn anmoder NOF om innspill til denne reforhandlingen.
Momenter som kan være aktuelt å vurdere er:

• Omfanget av avtalen. Er det noen grupper eller enkelt stillinger som bør fjernes fra avtalen. Er det grupper eller enkelt stillinger som bør inkluderes ekstra i avtalen.
• Nivåene på de ulike tilleggene.
• Hvordan de ulike tilleggene fastsettes.

Men innspillene er ikke begrenset til disse forhold.

Innspill sendes til Nestleder Torbjørn Bongo, enten på Fisbasis eller på sivil mail: tb@nof.no  
Forrige        310 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N