Ny befalsordning takk!

Ny befalsordning takk!

Norges Offisersforbund registrerte med stor interesse den gode debatten som ble gjennomført etter fremleggelsen av Tore Nordtuns Interpellasjon på Stortinget 9. februar, angående avdelingsbefal og vervede.
Publisert: 12.02.14
Norges Offisersforbund registrerte med stor interesse den gode debatten som ble gjennomført etter fremleggelsen av Tore Nordtuns Interpellasjon på Stortinget 9. februar, angående avdelingsbefal og vervede.

Nordtuns virkelighetsbeskrivelse treffer midt i blinken, spesielt i forhold til Hæren, men også i store deler av de andre forsvarsgrenene. Les debatten her  se Sak nr. 3 [10:03:51]:


Norges Offisersforbund har benyttet tiden etter Landsmøte i oktober 2010, til å påvirke og oppnå forståelse for at tiden er overmoden for en revisjon av Befalsordningen.

De siste månedene er følgende fremført for nettopp å kunne løse Nordtuns problemadressering:
- Norges Offisersforbund og BFO's felles høringsuttalelse til FMR, les uttalelsen her FMR
- Norges Offisersforbunds høring til kompetansemeldingen.
- Møter med Arbeiderpartiet og Senterpartiets fraksjon på Stortinget i januar. 


I tillegg har Forbundslederen tatt opp saken bredt gjennom samrådene som har vært gjennomført fra nord til sør i regi av Fagligpolitisk utvalg for Forsvaret (FPUFF) den siste måneden. I disse møtene har både politisk ledelse og Arbeiderpartiets fraksjon (som faste representanter i FPUFF) fått en usminket beskrivelse av situasjonen.

-Det er meget positivt at Nordtun, som også sitter i FPUFF, nå har satt debatten på dagsorden i Stortinget. Debatten synliggjør en enighet om at det er politisk vilje til endring, sier forbundsleder Egil André Aas.

Norges Offisersforbund har gjennom møter med politisk ledelse signalisert at tiden jobber mot dem i denne saken og at det må umiddelbar handling til.

- At Forsvarssjefen gjennom FMR har foreslått justeringer og forbedringer i dagens ordning for avdelingsbefalet, er dessverre ikke godt nok. Her må det sterkere lut til og i denne sammenheng må også de vervedes vilkår tas med, sier Aas.

-I denne saken er det også betryggende at LO gir NOF og befalskorpset sin fulle støtte, jamfør deres høringsuttalelse til FMR.

Norges Offisersforbund sitter med hendene på rattet i forhold til ny befalsordning.

-Vår posisjon skal vi utnytte maksimalt for at Regjeringen fremmer de beste forslagene for personellet og Forsvaret, sier Forbundslederen og legger til, NÅ ruller toget!
Forrige        646 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N