Ny forsvarskommisjon
Medlem i kommisjonen ble blant annet leder av LO Stat, NOF´s forrige forbundsleder, Egil Andre Aas. Foto: LO Stat

Ny forsvarskommisjon

Regjeringen har i dag satt ned ny forsvarskommisjon. Kommisjonen skal vurdere de prioriteringer Norge i fremtiden skal ha innen sikkerhets- og forsvarspolitiske. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget. Medlemmene i kommisjonen er videre blant annet leder av LO Stat, NOF´s forrige forbundsleder, Egil Andre Aas.
Publisert: 2021.12.17
Torgrim Halvari
Den nye kommisjonens arbeid skal legges fram innen 3 mai 2023.
Det er 30 år siden den forrige forsvarskommisjonen ble nedsatt, den gangen i forbindelse med at Europa var i total forandring.

- Vi står overfor en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon. For 30 år siden handlet det om Berlinmurens fall og Sovjetunionens oppløsning.I dag er konvensjonell maktbruk bare en del av trusselbildet i tillegg kommer såkalte hybride trusler, cyberkriminalitet og bruk av teknologiske og økonomiske maktmidler. Det er sammensatte, kompliserte og nye utfordringer vi står overfor som samfunn, sier Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i en uttalelse til NRK.

Tidligere justisminister Knut Storberget som skal lede arbeidet lover å utfordre «etablerte sannheter» og at arbeidet skal foregå i åpent lende, med mål om å skape debatt.
Storberget er også i følge NRK opptatt av at diskusjonen må handle om noe mer enn hvor mye penger Norge skal bruke på forsvar.

- NOF legger merke til at kommisjonens leder Knut Storberget uttaler at målsetningen er å skape debatt og forankring for kommisjonens arbeid. NOF ser frem til et tett og godt samarbeid med kommisjonen i dens fremtidig arbeid. Vi tror vi har flere momenter som kommisjonen bør lytte til, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo.

Nytt trusselbilde.

I følge stortinget.no får Kommisjonen 17 medlemmer som er satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet. Forsvarskommisjonen skal gi innspill til hva som best ivaretar norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv, fremme forslag til forsvarssektorens videre utvikling og den skal bidra til offentlig debatt og nytenkning.

-NOF noterer seg at kommisjonen er bredt sammensatt, og med ulik type kompetanse. Vi er glad for at etter innspill av LO, så er nåværende leder av LO Stat og tidligere forbundsleder i NOF, Egil André Aas utnevnt til medlem av kommisjonen, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo.

Flere stater, men særlig Russland og Kina, anvender et bredt spekter av virkemidler mot Norge og norske interesser på mange måter som direkte og indirekte utfordrer våre nasjonale sikkerhetsinteresser,» heter det i mandatet. Derfor har Regjeringen bedt kommisjonen om spesielt å vurdere syv hovedområder:

1. Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for våre sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg?
2. Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren videreutvikles og organiseres?
3. Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og militærstrategiske utviklingstrekk?
4. Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at utfordringsbildet treffer flere samfunnsområder og mange sektorer?
5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren?
6. Hvordan vil klima og miljøendringer påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover?
7. Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde?
Forsvarskommisjonen vil begynne sitt arbeid så raskt som mulig etter 1. januar 2022 og skal levere sin endelige rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren senest 3. mai 2023. Kommisjonens skal i sine vurderinger ta høyde for realistiske økonomiske rammevilkår. Utredningen vil være et sentralt innspill i regjeringens videre arbeid med langtidsplanlegging i forsvarssektoren.

-NOF er glad for at det at det satt ned en forsvarskommisjon som er gitt et overordnet mandat for å vurdere Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk på et overordnet nivå. Det er alltid bra å løfte blikk og skue langt frem, for å sjekke ut om man er på rett kurs, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.
Forrige        13 av 1566        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå