Ny lokalforeningsleder, NOF avdeling Gudbrandsdalen
Tonje Andreassen er ny lokalforeningsleder i NOF´s avdeling Gudbrandsdalen
Foto: Privat

Ny lokalforeningsleder, NOF avdeling Gudbrandsdalen

Jeg heter Tonje Andreassen, bor på Lillehammer og har min faste stilling i Cyberforsvaret. Jeg ble nylig valgt inn som leder av NOF avdeling Gudbrandsdalen. Jeg startet min militære karriere ved Hærens tekniske fagskole/elektronikk i 1993, og har siden det tjenestegjort i Teknisk bataljon, Heggelia tekniske verksted, SBUKS, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Forsvarets ingeniørhøgskole, CKT og nå Cyberforsvaret. I tillegg er jeg utdannet Bachelor og Master innen Informasjonssikkerhet. På fritiden liker jeg å være ute i friluft, enten på gåturer i fjellet, skiturer i nærområdet eller kajakkturer både nært og fjernt.
Publisert: 2021.01.21

Det var nok Pål Nygaard som vekket min interesse for tillitsmannsvervet gjennom flere kurs lokalt på Bardufoss. Dette førte til at jeg ble tillitsvalgt i Teknbn, styremedlem i NOF avdeling Midt-Troms og vara ATV i Heggelia garnison. I tillegg ble jeg NOF sin representant i LO’s ungdomsutvalg i Troms. Alt dette ga meg verdifull erfaring og innsikt både innen drøfting og forhandling, men også i forhold til LO’s arbeid generelt og LO’s ungdomsarbeid spesielt.

 

Det gjorde at jeg senere engasjerte meg som lokalforeningsleder på Jørstadmoen, samt i LO stat Oppland sitt styre. I tillegg var jeg ATV i egen avdeling ved SBUKS; videre HTV da avdelingen ble en del av FSA. I 2007 deltok jeg i en arbeidsgruppe med 4 andre tillitsvalgte for å ivareta de ansattes rettigheter ved base Jørstadmoen i forbindelse med restrukturering av Forsvarets basestruktur. I 2010/11 representerte jeg, i samarbeid med øvrige tillitsvalgte, de ansatte da avdelingen jeg jobbet i ble politianmeldt av Forsvarsdepartementet. 

Dette ble et spesielt tøft år, med hardt press både fra media og departementet selv, og flere intervju med både lokal og rikspresse. Gleden var derfor stor, da politiet valgte å henlegge saken på grunn av intet straffbart forhold bevist, det vil si full frifinnelse. Gjennom denne saken hadde jeg meget god støtte fra NOF sentralt generelt, og Håvard Huseby spesielt. Og dette samarbeidet gjør at jeg ofte tenker tilbake på Håvard med vemodig glede og er glad for at jeg fikk lov til å bli kjent med han.


Siden 2010 har jeg vært en av Hæren sine representanter i NOF sitt Landsstyre, og fra 2017 ble jeg fast representant i Forbundsstyret. Fram til Landsmøtet i 2018 var jeg så heldig å delta i NOF sin Handlingsprogram komité sammen med blant annet Bente L. Henriksen og Jan Inge Hansen. De var spesielt gode bidragsytere for å gjøre dette arbeidet både strukturert og konstruktivt og la ned en enorm arbeidsinnsats.

 

Jeg har periodevis vært vara HTV for NOF i Cyberforsvaret og NOF sin representant i AMU på nivå 2.

 

Det som opptar meg mest i disse dager er nok ønsket om å opprettholde en sterk fagorganisasjon. Mange avgjørelser blir i dag tatt uten at de tillitsvalgte har en reell påvirkning, hverken på inngangsverdier eller resultater. Dette er rettigheter som er opparbeidet gjennom mange titalls år med kamp, gjerne med livet som innsats. Og det jeg er redd for er at de samme rettighetene nå utraderes bare med noen pennestrøk, og at saker vedtas på politisk nivå uten involvering fra de tillitsvalgte. 


I tillegg er jeg spent på hva man kommer fram til når det gjelder pensjonsrettigheter for militært ansatte, samt hvordan utdanningsreformen og ny militær ordning er med på å styre utviklingen av Forsvaret. Spesielt med tanke på at både Regjering og Storting prioriterer personell, kompetanse og digitalisering meget høyt i tiden framover. Men samtidig ønsker økt fokus på Strategisk samarbeid med sivile aktører. Min bekymring er at Forsvaret mister verdifull kompetanse i tiden framover, slik at vi blir i mindre stand til å ivareta de oppdrag vi er satt til å løse og at sikkerheten omkring de ulike oppdragene blir dårligere. Og hvordan dette kommer til å påvirke den enkelte ansatte. 

Dette gjør at jeg har lyst til å gjøre en innsats for å bevare en sterk fagbevegelse i tillegg til å påvirke der jeg kan både sentralt og lokalt. Jeg syns derfor det var veldig flott at jeg nå kan tre inn som lokalforeningsleder for NOF avdeling Gudbrandsdalen.

 

Forrige        92 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå