Ny lokalleder i Sør-Østerdallokallag
Ralph W. Fosse, ny lokalleder i Sør-Østerdal lokallag
Foto: Privat

Ny lokalleder i Sør-Østerdallokallag

I det siste har NOF fått en del nye lokallagsledere. Vi har bedt dem om å presentere seg selv og først ut er Ralph W. Fosse.
Publisert: 2020.12.21
Ralph W. Fosse
Jeg startet i Forsvaret i januar 1990, da jeg møtte til opptak på Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge (BSIS). Deretter gikk turen til 2.bn for pliktår og engasjement før Krigsskolen Gimlemoen sto for tur. Siden den gang har jeg tjenestegjort ved avdelinger i Hær og HV i tillegg til to turer til internasjonale operasjoner på Balkan og Afghanistan. For tiden er jeg tilsatt ved HVST på Terningmoen.
 
Jeg ble medlem av NOF i 1991 og har siden vært der. Hovedgrunnen til at jeg har blitt værende er en kombinasjon av støtte når jeg har trengt det og gode forsikringsordninger. Ettersom tiden har gått, er det min klare oppfattelse at det bare blir viktigere å være organisert. Jeg er mest opptatt av at mine kolleger er organisert og (litt) mindre opptatt av hvor de er organisert, men det er klart at jeg argumenterer for NOF når jeg blir utfordret. Det er for min del svært viktig at NOF har vedtektsfestet at organisasjonen skal være partipolitisk uavhengig, samtidig som vi kan trekke veksler på LOs betydelige organisatoriske muskler når det er nødvendig. Jeg mener at det er en styrke at det er flere forbund for forsvarets ansatte, det betyr bare at myndighetene kan utfordres fra flere sider. Samt at litt sunn konkurranse bare er skjerpende.
 
Jeg har vært i flere perioder gjennom mitt yrkesaktive liv vært medlem av forskjellige lokalforeninger, med et ønske om å bidra til å utvikle Forsvaret og ivareta ansatte. Det kan sikkert diskuteres hvor godt en har lyktes, men jeg er overbevist om at ansatte hadde vært betydelig dårligere ivaretatt om ingen hadde brydd seg.  Jeg ønsker at de som tilhører lokallaget i Sør-Østerdal engasjerer seg, stiller spørsmål ved forhold de opplever urimelige og utfordrer NOF som organisasjon til å gjøre noe med det - stort eller lite.
 
For tiden er det som opptar meg mest, fra et organisasjonsperspektiv, hvordan Forsvarets ansatte i fremtiden skal få en pensjonsopptjening det er mulig å leve av etter et langt liv i Forsvaret, samt særaldersgrenser. Dette henger delvis sammen med at jeg selv nærmer meg tidspunktet for å fratre, men like mye at Forsvaret vil gå glipp mange kloke hoder om ikke dette finner en god løsning. Det selvsagt mange andre viktige saker som vil påvirke de ansatte i Forsvaret i årene som kommer. Her er mitt ønske at lokallagene vil bli utfordret til å komme med innspill til på hvordan NOFs medlemmer ønsker at fremtiden skal bli.

Navn: Ralph W. Fosse
Alder: 50
Bosted: Elverum
Sivil staus: Gift 
Barn: 3 sønner 
Våpengren: Infanteri
Forrige        180 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå