Nye lønnsrammer på plass fra 1. januar

Nye lønnsrammer på plass

Da er de nye lønnsrammene kommet på plass, underskrevet av LO Stat, KMD og de øvrige partene i staten. De nye lønnsrammene er tilpasset ny militær ordning, og viktig for å få OR/OF ordningen til å virke.
Publisert: 15.12.16
Etter en lengre saksbehandlingsrunde i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), der partene i Forsvaret som utarbeidet forslaget, også måtte samles på nytt rundt bordet for å lande enighet ble Forsvarets nye lønnsrammer og lønnsspenn underskrevet av LO Stat lederen i dag og er klar til å bli tatt i bruk fra 1. januar 2016.

Med de nye lønnsrammene kommer også muligheten til å sette major/orlogskaptein tilbake på lønnsramme, et krav fra NOFs Landsmøte og et krav som Norges Offisersforbund fremmet ifm lokal lønn i 2014. Kravet førte til at lønnsramme for maj/ok nå er på plass. For de maj/ok som i dag er på spenn vil overføring til ny lønnsramme gjennomføres ifm fremtidige lokale lønnsforhandlinger.

I første omgang vil det være en flat overføring til de nye lønnsrammene, men en kan ta lønnsrammene i bruk ved lønnsfastsetting av nye stillinger.
Mer informasjon finner du i vedlagte protokoll fra behandlingen, nederst i artikkelen.

For Norges Offisersforbund har det vært viktig å få på plass nye ramme tilpasset ny militær ordning, samtidig som det har vært viktig å få et system som er robust og skal sikre militært personell en god lønnsutvikling i løpet av karrieren.  Hvordan de nye lønnsrammene og spennene vil bli brukt gjenstår å se, men lønnssystemet er nå på plass for å få ordningen til å fungere.

Forbundet vil i tillegg komme tilbake med mer informasjon om selve implementeringen av lønnssystemet i ordningen etter hvert.

Her finner du de nye lønnsrammene og spenn. (pdf)
Forrige        357 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå