Nye vilkår for utlandet

Nye vilkår for utlandet

19.april ble partene enige i reforhandlingene av Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet
Publisert: 16.04.20
Oppdatert: 16.04.22
Etter tøffe forhandlinger ble partene enige om en ny avtale. En stor utfordring er at Forsvaret kun har en tilpasningsavtale til UD, og at vi derfor på mange områder må forholde oss til det UD har fremforhandlet i sin avtale.
NOFs viktigste krav i disse forhandlingene har vært å få arbeidstid inn i avtalen, da arbeidsbelastningen flere steder er svært høy. Vi er ikke i mål, men partene ble enige om en felles protokolltilførsel som sier at partene i fellesskap skal se nærmere på konsekvensene av PM 2016-2 (vilkår ved tjeneste i utlandet) for personell på NATO- avtalen. Dette arbeidet skal påbegynnes snarest og avsluttes innen 1. januar 2017. FD har opplyst om at NATO har definert arbeidstid på 40 timers uke, noe som bør følges opp nærmere ved hver enkelt avdeling.
PMen gjelder fra 1. mai 2016, og det vil være nødvendig med individuelle arbeidsavtaler som beskriver blant annet arbeidstid inntil vi har en kollektiv løsning på plass.
Siden det nå tvinger seg frem en løsning på dette området, er vi glad for oppnådde resultat. Dette vil medføre at norsk personell ikke lenger vil være «fritt vilt» i forhold til andre nasjoner som på et tidligere tidspunkt har definert sin normalarbeidstid.

Noen av de viktigste endringene i ny avtale er:

Utenlandstillegg: Satsene har i hovedsak økt jmf UD sine satser. Dessverre reduseres noen av forhåndstallene med bakgrunn i at UD har redusert sine forhåndstall og at UD kun har 4 nivåer.
• Satsene for eventuell dekning av barnehageutgifter økes fra kr 175.000 til kr 215.000 pr barn. Satsen for eventuell dekning av skoleutgifter økes fra 250.000 til kr 300.000 pr barn pr.
Velferdsreiser: Egenandelen redusert fra 4 000 til 2 500 kr
Kompensasjonstillegg er økt fra 2800 til 3 400 pr mnd. Satsen ble økt fremfor å etablere en forsikringsbasert pensjonsspareavtale for medfølger da dette viste seg å være mer hensiktsmessig blant annet pga. innberetningsplikt ved innskuddsbasert pensjonsopptjening, samt skatteplikten på avkastning.
Øvingstillegg er økt med 350 kr pr døgn for alle gruppene
Visningsreise: Leiebil kan dekkes ved behov
Flyttepermisjon har økt fra 2 til 3 dager
• Veiledende maksimumsgrense for leieareal for enslige er økt fra 65m2 til 95 m2


Denne avtalen omfatter militære og sivile regulativtlønte tjenestemenn tilsatt, lønnet og utsendt av Forsvarsdepartementet eller etater under Forsvarsdepartementet for tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner eller NATO-staber og andre militære enheter/avdelinger i utlandet. 

Les hele personalmeldingen her

Her finner du Ny avtale fra 1. jan 2016 til 31. des 2017.
øvrige vedlegg og protokoll finner du under lover og avtaler på NOFs Internettside.
Forrige        85 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N