Lokale lønnsforhandlinger 2019
Foto:Forsvaret

Lokale lønnsforhandlinger

Publisert: 2019.08.29
Torbjørn Liestøl/Ståle I. Reiten
Startskuddet for lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret er gått, og 105 millioner skal fordeles. For å gi våre medlemmer best mulig tid til forberedelser har vi sendt ut mail om innmelding av lønnskrav til din registerte e-post adresse.

NOF har nå sendt ut mail til alle våre medlemmer som omfattes av oppgjøret. Denne linken er personlig og må ikke videresendes andre. Hvis du ikke har fått mail av oss i løpet av fredag 30. august, kan du bruke denne linken her

Bakgrunn

I lønnsoppgjøret  for 2019 ble det avsatt 1,24% til lokale forhandlinger pr 1. juli 2019.  For Forsvaret (FMO) er dette ca 105 millioner kroner. Prosessen sentralt er i gang og det er videre planlagt møter 9. og 10. september til forhandlinger med Forsvarsstaben.  Da skal partene sentralt være i mål med å avklare om det skal avsettes penger til særavtaler og gruppejusteringer, samt om hele eller deler av potten skal fordeles til Driftsenhetene i Forsvaret (DIF).  Selv om ikke alt er avklart, velger vi allerede nå å starte arbeidet med å få inn krav fra den enkelte.  Dette gjør vi for å gi deg best mulig tid til å sende inn krav, slik at de hovedtillitsvalgte (Se liste nedenfor) skal kunne forberede seg før oppstarten 16. september. 

Prosessen videre

Det er de hovedtillitsvalgte sammen med en eventuell forhandlingsdelegasjon gjennomfører selve forhandlingene. Forhandlingfristen er satt til 18. oktober, og etter planen vil resultatet bli meddelt de heldige i løpet av november. Samtidig innrapporteres dette til Forsvarets lønnsadministrasjon og hvis alt går etter etter planen, legges dette til utbetaling i desember.  Lønnstillegget vil da ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019.

Forhandlingsledere i NOF

 

DIF HTV E-post
Hær Jan Helge Andersen jha@nof.no
Sjø Thor Manum tm@nof.no
Luft Preben Joakim Eikenes pje@nof.no
HV Sigurd Vestad sv@nof.no    
CYFOR Kenneth Viken kenneth_viken@hotmail.com    
FLO Magnus Strømsvåg mas@nof.no    
FST Salve Håkedal shakedal@mil.no    
FSAN Christian Ingebretsen cingebre@gmail.com    
FOH Jørn Henning Vikjord jvikjord@me.com    
FPVS/Utland Bjørn Tore Woll btw@nof.no
FHS Stig Henning Gjølstad stig.gjolstad@online.no    
FFT Lars Sophus Bakketeig lbakketeig@mil.no    
FS Sendes på FIS/B Mjk265    
E-tjenesten Ta kontakt med din HTV      

Andre etater:
       
FMA Carl Rode carlrode7@gmail.com    
NSM Tormod Berg-Balto tormod.berg-balto@nsm.stat.no    
FB Thor Erik Næss Bakken thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no    
FD Geir Petter Novik gpnovik@hotmail.com    

Hvis du har tekniske spørsmål om gjennomføringen av questback-spørringen, kan du kontakte NOF Helpdesk:

 NavnE-postTelefon
 Kristian Espeneske@nof.no928 404 56
 Magnus Strømsvågmas@nof.no919 15 577
 Torbjørn Liestøltl@nof.no928 404 58

 

Forrige        2 av 2        
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N