Nyttårstalene 2016

Nyttårstalene – mye bra, store utfordringer, ingen nye penger og fare for større kutt

Både Forsvarsministeren og Forsvarssjefen har holdt sine årlige nyttårstaler i Oslo Militære Samfund. Oppsummert kan innholdet beskrives som mye er bra i Forsvaret, utfordringene er store, utsiktene til frisker penger er svært dårlige og dette kan gi nye og større kutt enn det Forsvarssjefen har anbefalt.
Publisert: 16.01.21

Det er lang tradisjon for at både Forsvarsministeren og Forsvarssjefen holder sine respektive nyttårstaler i Oslo Militære Samfund de to første mandagene i januar måned. For den som er opptatt av forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk er disse talene et «must».

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt sin tale den 11. januar i år. Talen hennes kan du
lese her. Naturlig nok brukte hun mye tid på å snakke om den kommende langtidsplan. I den forbindelse brukte hun mye tid på om å snakke om den økonomiske situasjon i landet, flyktningsituasjon og en stram driftssituasjon i Forsvaret. Hun sa også at Forsvarssjefen hadde lagt frem et fagmilitært råd til ny langtidsplan som var preget av høy risiko. Videre at det var bedre med en plan som var sikret finansiering, enn en som ikke var det. Det var vanskelig ikke å tolke disse signalene som et forsøk på å snakke ned de økonomiske forventningene til kommende langtidsplan.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holdt sin tale den 18. januar i år. Talen hans kan du
lese her.  Forsvarssjefen brukte vesentlig mindre tid å snakke om hans forslag til langtidsplan og de rådende utfordringer i forsvaret, og brukte vesentlig mer på fremme de ting som er bra i forsvaret. Av de kortsiktige utfordringer valgte Forsvarssjefen å løfte frem tre forhold, den doble interneffektivisering (AB&E) som i 2016 kutter forsvarsbudsjett med 490 mill kr, sprekkdannelser F-16 og IKT kostnader på 240 mill kr og ekstra valutakostnader på 370 mill kr. Forhold som ikke var kjent når gjeldende langtidsplan ble vedtatt, og samlet svekker forsvarsbudsjettet i 2016 med 1 mrd kroner.  

Norges Offisersforbund mener og forventer:

  • Regjeringen må ta våre forpliktelser i NATO på alvor, og legge som forutsetning i kommende langtidsplan en finansiering som nærmer seg NATO-målsetningen på 2 % av BNP, og ikke øker avstanden til dette målet.

  •  Regjeringen må selv ta ansvar for de utfordringer som er oppstått etter at de tiltrådte, og kompensere Forsvaret for ekstra valuta kostnader og kostnader til F-16 og IKT.

  •  Det er fullstendig urimelig at Statsministeren har pålagt Forsvaret en dobbel interneffektivisering ( 0.7 % ekstra), i tillegg til forutsetningen i Langtidsplan på 0.5 prosent hvert år. Dette medfører kutt i seiling, øving og flyging.

 

Forrige        112 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N