OMT og realkompetansevurdering
Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

OMT og realkompetansevurdering

Vurdering av dagens praksis
Publisert: 2018.03.02
Egil Jespersen, leder forhandlingsavdelingen i NOF (tekst)
Med bakgrunn i erfaringene fra søknadsrunden høsten 2017, evalueringen etter gjennomføring av «Det særskilte rådet» januar 2018 har FPVS og organisasjonene vurdert dagens praksis mht realkompetansevurdering (RKV) mot offisersøylen.

Partene er blitt enige om at man inntil videre ikke innvilger realkompetansevurdering (RKV) mot søyle, men fortsatt holder åpent for RKV mot enkeltstillinger ved søknad på stilling i disponeringsomgangene.

NOF presiserer at dette også gjelder personell som tidligere er blitt vurdert , men som har fått avslag på realkompetansevurdering mot offisersøylen.
NOF presiserer videre viktigheten av at den enkelte søker, og i merknadsrubrikken til villigheten beskriver sin realkompetanse og dokumenterer den.

Ny vurdering av om generell søknad mot søyle skal videreføres tas opp igjen innen utgangen av 2019 jfr vedlagte skriv.
Forrige        1158 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N