På LO Stats representantskapsmøte under debatt om prinsipp- og handlingsprogram var Norges Offisersforbund godt representert på talerstolen.

Offiserene vil ha bedre grunnlønn og pensjonsopptjening

På LO Stats representantskapsmøte under debatt om prinsipp- og handlingsprogram var Norges Offisersforbund godt representert på talerstolen.
Publisert: 12.11.13


På LO Stats representantskapsmøte under debatt om prinsipp- og handlingsprogram var Norges Offisersforbund godt representert på talerstolen.

Nestleder Torbjørn Bongo (bildet) fremmet forslag om at LO Stat skulle jobbe for at en større andel av de aktivitetsbaserte tilleggene skal medregnes i pensjonsgrunnlaget. Dette vil treffe grupper innenfor alle forsvarsgrener som i dag har sjøtjeneste, mye vakt eller øvingsaktivitet.

Staale I Reiten tok frem statistikk som fortalte at befal i forsvaret har hatt en mindrelønnsutvikling ift den generelle lønnsutviklingen i Staten og samfunnet forøvrig. Dette skyldes blant annet ofte skifte av stilling og utlysning av stillinger på et lavere nivå, en generell gradsreduksjon i hele forsvaret og reduksjon av normalavansementet fra kaptein til løytnant.
- Nå trenger Offiserene at LO Stat har fokus på grupper som har en lavere lønnsutvikling en Staten og samfunnet forøvrig, sa Staale I Reiten, som jobber på forhandlingsavdelingen i forbundet.

LO Stats representantskapsmøte fortsetter utover uka og vedtaket i disse sakene er ventet å komme på torsdag.


Forrige        493 av 1407        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N