Økt husleie, en dårlig ide
Isteden for å kompensere økte husleiepriser, bør pengene brukes på vedlikehold av dagens boliger. Faximile, Stavanger Aftenblad

Økt husleie, en dårlig ide

At regjeringen presser på for en kraftig økning av husleien i Forsvaret har blitt lagt merke til og ikke blitt tatt godt imot av mange. NOF mener en prisøkning på ingen måte er formålstjenlig. Rimelige leiepriser er et vilkår som bidrar til å beholde og rekruttere, som gjør det enklere for Forsvarets ansatte å skifte tjenestested. Derfor mener NOF dette er et svært dårlig regjeringsforslag som ikke gagner Forsvaret.
Publisert: 2021.08.15
Torgrim Halvari
NOF´s Hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygaard fremhever at militært ansatte fram til 38 år totalt er undergitt arbeidsgivers beordringer for å fylle kompetansehull rundt om i Forsvaret. Da er det også viktig å ha en stabil og lav husleie som man kan forholde seg til. Med det forslaget regjeringen nå kommer med vil husleien kunne variere betraktelig og øker vesentlig fra dagens nivå.

Vi mener videre at en markedsvridning av boligprisene vil kunne være skadelig for det lokale leiemarkedet, særlig vil dette ramme mindre steder. Om leieprisene på forsvarsboliger blir liggende på samme nivå som det sivile markedet vil med stor sannsynlighet prisene på den sivile boligmassen øke og kampen om ofte få sivile boliger på mindre steder bli sterkere og dermed gå ut over andre sivile leietagere.

Bruk pengene på oppussing


Forsvarsminister Frank Bakke Jensen hevder at det er en god ide å markedstilpasset husleien i Forsvaret. Etter kritikk fra NOF hevder ministeren at de forsvarsansatte vil få en kompensasjon for høyere leiepriser. Dette vil være en kompensasjon som i stor grad havner i sivile utleieres lommer.

Hvorfor da ikke heller bruke disse pengene på oppussing av den boligmassen som finnes? Som bildene under viser får NOF ofte henvendelser fra våre medlemmer om at en stor del av forsvarets boliger trenger kraftig oppgradering. Derfor mener vi det er mye klokere å beholde leieprisene som de er og heller sette av midler til å pusse opp den boligmassen som trenger det.

Rimelige boliger er et viktig verktøy for å beholde og rekruttere personell, et vilkår for de ansatte som vi må beholde.


Nedenfor finner du noen linker til det som tidligere er skrevet om saken.

Regjeringen presser på for kraftig økning av husleien i Forsvaret.

Forsvarsministeren må gå i «krigen» for sine ansatte.

Du surrer om husleie for dine ansatte.

Under finner du noen bilder som illustrerer de dårlige boforholdene i enkelte av Forsvarets boliger:


Forrige        106 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå