Økt kjøpekraft og all lønn pensjonsgivende
Foto: Sunniva Skarsvåg, Forsvaret.

Krevende forhandlingsinnspurt i Staten

LO Stat har krevd reallønnsvekst til alle og en rettferdig fordeling av lønnsmidlene. LO Stat krever også at all lønn skal være pensjonsgivende.
Publisert: 2019.04.24
Oppdatert: 2019.04.24
- Vi kan ikke si noe om forhandlingene mens de pågår, men vi jobber hardt for å komme i mål til fristen ved midnatt. Vi gikk inn i forhandlingene med et mål om å bli enig, og det er fortsatt ambisjonen. Men selvfølgelig må vi også forberede oss på det motsatte, sier LO Stat-leder Egil André Aas før han haster til et nytt forhandlingsmøte.

Aas leder forhandlingene på vegne av medlemsforbundene i LO Stat, men har med seg både rådgivere og et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra forbundene. Samtidig må han også forholde seg til de andre hovedsammenslutningene under ferden fram mot midnatt.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der det i utgangspunktet bare skal diskuteres lønn. Men partene ble i fjor enige om å ta med seg spørsmål om pensjonsopptjening inn i årets oppgjør. AFP og tilpasning til ny offentlig tjenestepensjon er også en faktor som er tatt med i forhandlingene.

Skulle forhandlingene ende i brudd, ender oppgjøret hos Riksmekleren med meklingsfrist i slutten av mai.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn og krav som ble fremsendt fra LO Stat 23. april 2019.

LO Stat har krevd reallønnsvekst til alle og en rettferdig fordeling av lønnsmidlene. LO Stat krever også at all lønn skal være pensjonsgivende
.

-Vi har sett at mange av våre medlemmer faktisk har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Dette kan ikke fortsette. Staten har ansvaret for at vi har kommet i denne situasjonen. Ved årets mellomoppgjør må rettferdig fordeling av lønna være hovedambisjonen, sa LO Stat-leder Egil André Aas ved overrekkelse av kravene 23. april.

LO Stat krever derfor at de disponible midlene gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen (A-tabellen) for å sikre økt kjøpekraft til alle. Videre krever de sentrale tiltak for økt likelønn mellom kvinner og menn, ekstra løft for lavtlønte og heving av begynnerlønna.

Pensjon står også på agendaen ved årets oppgjør. I 2018 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg som skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten, og forhandle om det i årets mellomoppgjør. I dag er det slik at deler av lønna til mange statsansatte ikke er pensjonsgivende. Når krever LO Stat at all lønn (regulativlønn/fastlønn samt faste og variable tillegg) som er vederlag for arbeid skal være pensjonsgivende.

Militært personell har i dag høye variable tillegg, men svært lite er pensjonsgivende. Dette er godt dokumentert gjennom en arbeidsgruppe ledet av KMD. For NOFs medlemmer der det derfor viktig at ATF gjøres pensjonsgivende. Slik forbundet ser det inngår vakt, øvelse og fartøytjeneste som en forutsigbar del av den enkeltes stilling. Aktiviteten planlegges ved avdelingen på årsbasis og for den enkelte gjennom arbeidsplaner. En beholder også tilleggene ved fødselspermisjon og sykdom.

-Det er egentlig et veldig enkelt prinsipp, slik jeg ser det: Det du får i lønn skal også være pensjonsgivende. Slik er det ikke i dag, og da må staten fikse det, sier Aas og legger til at det også er forskjeller mellom kommunene og staten på dette området.

-I kommunene har de i stor grad fått dette på plass. Nå innfører vi en felles offentlig tjenestepensjonsordning, og da får man sørge for at pensjonsopptjeningen blir lik i hele offentlig sektor, sier han.

Også YS, Unio og Akademikerne er en del av forhandlingene. Fristen er 30. april ved midnatt og Aas forventer at det blir harde tak.

-Vi går alltid inn i forhandlinger med et mål om å bli enig med motparten, men forbereder oss selvfølgelig også på det motsatte, sier han.

Link til rapport om pensjonsgivende tillegg i Staten
Forrige        1093 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå