omstilling kystvakten

NOF følger omstilling i Kystvakten

NOF følger omstilling i kystvakten.
Publisert: 2011.01.31
Norges Offisersforbund følger den pågående omstillingen/flytteprosessen av Kystvakten tett. I denne forbindelse ble det arrangert informasjonsmøte for medlemmer ved KV Nord, 27.januar.

Foto: SKYS, Fartøy til kai på Sortland.


AV: Bjørn Tore Woll

Synlig, involverende og tilstede!
-Det er avgjørende og svært viktig å være tilstede lokalt for utveksle erfaringer og meninger direkte med de ansatte. Slik kan vi som tillitsvalgte være sikker på ivareta den enkelte godt nok, sier både ATV KV, Oksnes, og HTV SJØ, Manum.

Initiativtaker Frank Ludvigsen, FRITV Bjørn-Tore Woll og FRITV/HTV Thor Manum, møtte sammen med ATV Kystvakten Vegard Oksnes, medlemmene ved lokalavdelingen på Sortland, for å redegjøre samt utveksle informasjon med de ansatte der. Viktige forhold for å få den riktige og nødvendige inngripen og medbestemmelse i omstillingen Runde 2B, er falt på plass gjennom etablering av dreiebok for det pågående arbeid.

Kvalitetssikring i alle ledd ivaretas av de tillitsvalgte i flere ledd, både lokalt, mot SjefKV og til sist mot det formelle drøftingsnivå DIF/GIS. Ivaretakelse av de demokratiske spilleregler for å best mulig ivareta de ansatte på alle de 3 stedene som omfattes av flyttingen synes å være godt etablert.
Spørsmål og usikkerhet preger hverdagen, og det er derfor viktig at de ansatte føler seg ivaretatt under prosessen. Ikke minst gjelder dette hvordan de økonomiske rammene skal tillate nødvendige nybygg, uten at det skal forringe den operative evnen og tilstedeværelse på havet.

Noen av de emner som opptok medlemmene ved KVNORD mest var:
• Personlige konsekvenser – er det jobb til meg etter omstillingen?
• Innplassering i gjenkjennbar stiling – hvordan er reglene?
• Vilkår for pendlere – hva med de som er pendlere i dag?
• EBA – blir det stilt midler til nødvendig utbygging? 


                                                                                                                               

NOF stiller både sentrale og regionale ressurser til rådighet for å støtte de ansatte Kystvakten i den pågående omstillingen. Innspill fra de berørte vil bli tatt med i det videre arbeid, og er svært viktig for at målet om en mer effektiv og spisset organisering av Kystvakten skal nåes.
Avslutningsvis påpeker Frank Ludvigsen at medlemmene oppfordres til å følge prosessen og gi innspill og synspunkter. Dette vil han ta med inn i arbeidsgruppe omstilling i Kystvakten.


(Foto:SKYS), Kystvaktens operasjonsområde.
Forrige        1026 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N