Oppdrag utført – Personellet ivaretatt

Oppdrag utført – Personellet ivaretatt

29 september 2012 klokken 03:29. Siste kjøretøy fra kolonne 3 med personell og utstyr fra Maimanah, Faryab har innpassert Camp Nidaros, Mazar e Sharif.
Publisert: 12.10.26
Oppdatert: 12.10.27

Kommandoskifte Faryab

29 september 2012 klokken 03:29. Siste kjøretøy fra kolonne 3 med personell og utstyr fra Maimanah, Faryab har innpassert Camp Nidaros, Mazar e Sharif.

Skrevet av Dennis Oxaas – FP CoyII

Faryab provins er forlatt, sikkerhetsansvaret er overført til Afghanske sikkerhetsstyrker, Camp Maimanah er overlatt til den Afghanske hæren, oppdrag utført for Transition Support Group Faryab.

Etter 5 mnd i Afghanistan og Faryab er det litt vemodig å forlate Faryab provins. Provinsen hvor Norske styrker har hatt ansvaret for sikkerheten til Afghanske borgere de siste 8 årene. Mange stiller seg spørsmålet hvordan det skal gå videre med Faryab provins, undertegnede selv er ikke veldig bekymret. Siden sist deployering i PRT 14 har det skjedd store forandringer i Maimanah by og blant de Afghanske sikkerhetstyrkene. Fra i PRT 14 og omtrent måtte tvinge afghanske sikkerhetsstyrker med på operasjoner er den Afghanske hæren og politiet nå mer en villige med på operasjoner. Dagen før vi forlot Maimanah rykket både politi og den afghanske hæren ut til en landsby i Almar provins som ble overkjørt av opprører. Dagen etter var landsbyen tilbake under kontroll av Afghanske sikkerhetsstyrker da politi og hæren samarbeidet om å ta den tilbake til befolkningen.

Hva så med fremtiden? Heldigvis er det ingen som klarer å spå fremtiden, men en ting er sikkert, Norske styrker i Faryab har uten tvil vært til stor hjelp for Afghanere og ikke minst til Afghanske sikkerhetsstyrker.


Hva med personellet i TSG-F?Da vi i April 2012 sto i halvsirkel rundt et vakttårn under øvelse ”Protect Maimanah” på Setermoen og sjefen ga meldingen om at dette var siste kontingenten i Faryab var det mange blandede følelser blant personellet. Vil jeg være med på dette siden det er siste gang? Blir det bare leirtjeneste? Får vi dra ut på oppdrag, eller skal afghanerne gjøre alt selv?

På generelt grunnlag tror jeg de fleste er godt fornøyd med de siste 5 mnd. Ikke bare har vi overkvittert camp Maimanah til den Afghanske hæren, men vi har løst mange oppdrag sammen med Afghansk politi og hær.

Det har uten tvil vært relativt stort kaos på personell siden og hvordan man best mulig skulle gjennomføre redeployeringen til Norge. Ville det bli gjennomført mellomlanding? Ville man få lønn ut hele kontraktsperioden? Når drar jeg hjem til Norge?

Selv om svarene kom lovlig sent, og det fremdeles er noen svar som ikke er besvart tror jeg vi kan si at personellet kom godt ut av situasjonen, sett ut i fra hva alternativet kunne vært. Mellomlanding er lovet, lønnen består, største unntaket er at noen mister to uker lønn ut i fra hva man skrev under på og en verdig medaljeparade venter den 30. November.

Jeg mener TSG-F skal være stolte på måten kontingenten ble gjennomført på. Ikke bare klarte vi å endre det opprinnelige oppdraget, men vi gjorde det på en strålende måte. Vi har overlatt Faryab til Afghanerne og de har nå alle verdens muligheter til å ta tilbake landet fra opprørerne.
Forrige        480 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N