Øvelse Joint Viking
Soldater fra TMBN stilte velvillig opp for noen spørsmål fra Bongo.

Øvelse Joint Viking

NOFs forbundsleder reiste til Finnmark for egen læring.
Publisert: 2017.03.08
Markus Källvik (tekst)
- Vi er oppdaterte på kapasitetene i Forsvaret, men nå som Landmaktutredningen er høyaktuell, er det spesielt viktig med førstehånds informasjon fra de som gjør jobben på bakken. Det var i tillegg veldig interessant å se avdelingene fra Luft- og Sjøforsvaret i høy aktivitet, sier en begeistret forbundsleder, Torbjørn Bongo. Han understreket at han var lettere henrykt da han var tilskuer på samtlige demonstrasjoner og i dialog med soldatene i etterkant.

En delegasjon med politikere, høyere offiserer og samarbeidspartnere fulgte et tettpakket program fra kl. 07.00 til kl. 17.00 – nettopp for å skaffe seg en status og grunnlag for videre jobbing med Langtidsplanen.

Brigade Nords samvirke-operasjon var en arena som var av ekstra stor interesse. Etter endt operasjon var soldatene tilgjengelige for spørsmål fra delegasjonen, og ett tema var av spesiell interesse;
- Leoparden er Hærens hovedtyngde, og i dag fikk jeg understreket viktigheten av å ha oppdaterte stridsvogner for at brigaden skal fungere optimalt. Vi visste dette fra før, men nå har jeg enda bedre belegg, sier Bongo.

NOFs forbundsleder uttrykte tydelig at hensikten med å delta på dette arrangementet var for å ivareta våre medlemmer gjennom å være tilstede der jobben gjøres.
- Jeg trenger å se våre kvinner og menn i øynene når de øver i et så stort teater som dette. Det gir meg en ro og trygghet, men også en god balast å ta med hjem.

Christian Tybring-Gjedde var den som oppsummerte dagen på vegne av delegasjonen under avslutningsmiddagen, og la der ekstra vekt på TMBNs imponerende samvirkeoperasjon. Noe også Bongo er svært enig i.

Forbundslederen takker for en innholdsrik dag og ønsker soldatene lykke til videre med øvelsen.
Forrige        177 av 1280        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N