lønnsoppgjør seniorrammer løytnant kaptein overføringsregler fagkompetanse spesialistkompetanse

Overføringsregler for lønnsramme 35 og 38 klar

I lønnsoppgjøret 2012 fikk vi på plass "seniorrammer" for løytnant og kaptein. Hensikten er å ivareta Forsvarets behov for fag- og spesialistkompetanse samt ivareta den enkelte offiser som velger en horisontal karriere. I dag ble partene i Forsvaret enig om overføringskriteriene.
Publisert: 12.09.03
I lønnsoppgjøret 2012 fikk vi på plass "seniorrammer" for løytnant og kaptein. Hensikten er å ivareta Forsvarets behov for fag- og spesialistkompetanse samt ivareta den enkelte offiser som velger en horisontal karriere. I dag ble partene i Forsvaret enig om overføringskriteriene.

Av Staale I Reiten

I protokollen fra riksmekleren står det at:
De lokale parter i Forsvaret skal avtale overføringsregler (kvalifikasjonskrav) for stillinger som skal innplasseres i ny lønnsramme 35 og 38. Overføringsreglene skal avtales før årets lokale forhandlinger starter.

Dette arbeidet startet rett før sommerferien og i dag (3/9) var partene enig om regler for overføring til bruk ifm lokale lønnsforhandlinger 2012.  I følge protokollen skal de nye kodene primært brukes i stillinger hvor fagkompetanse, spesialistkompetanse og kontinuitet i stilling er viktig. Normalt så må en ha hatt graden i 3 år for å bli vurdert overført.

Ved overføringen vil en få satt ny lønnsansiennitet. 

Dette betyr at en på "gammel" og "ny ramme" kan få samme lønnstrinn, men at vil fortsette å få en lønnsutvikling frem mot pensjonsalderen.

Partene er enig om at de nye stillingskodene kan tas i bruk fra 1. september 2012.  
 

Det er i hovedsak lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt 2.3.3 som gir mulighet til å overføre til de nye lønnsrammene, men det er også mulighet til å bruke de ved rekruttere og beolde (HTA 2.3.4) samt utlysning av stillinger (HTA 2.3.8)

Første møte om lokale lønnsforhandlinger 2012 er 10. september.
Avhengig av resultatet her vil Forsvarsstaben gi føringer for gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger med tidsfrister ut til avdelingene. Norges Offisersforbund vil på bakgrunn av arbeidsgivers føringer vurdere om det er behov for å komme med ytterligere presiseringer og anbefalinger til våre lokale organisasjonsledd.

Les mer:
Las ned protokollen

Her finner du info og fremdrift i lokale lønnsforhandlinger 2012.

(Staale I Reiten representerte Norges Offisersforbund i forhandlignen om overføringsregler, men hele forbundsledelsen har vært med fra idene om de nye lønnsrammer kom, gjennom den partsammensatte arbeidsgruppe til de ble landet i Hovedtariffoppgjøret og nå at overføringskriterier for lønnsramme 35 og 38 er på plass)
Forrige        505 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N