P-seminar 2012 i regi av Forsvarets Personelltjenester (FPT)

P-seminar 2012 i regi av Forsvarets Personelltjenester (FPT)

”Omstilling, fokus og motivasjon” FPT har denne uken avholdt sitt P-seminar i Sandvika. Deltagerne er personellmedarbeidere fra hele Forsvaret – tema for samlingen er blant annet de nært forestående omstillingsprosjekter, den effekt disse har på organisasjonen og hvordan å møte utfordringene som følger. I tillegg til informasjon har FPT søkt å vektlegge motivasjon og fokus som kjernetema.
Publisert: 12.11.01


Bilde: FPT her representert ved Tom Rune Finbråthen, Sjef TKSD/seminaransvarlig  og Tor Erik Moe, Sjef Seksjon Utland

Onsdag og torsdag denne uken har FPT samlet nær 200 P-medarbeidere til informasjon og dialog.  NOF og andre organisasjoner har også vært invitert – NOF stilte her med Sjef for Forhandlingsavdelingen, Eigil Jespersen, samt Omstillingstillitsvalgt, Kennet Bergland.

På dag én av samlingen stod informasjon i fokus innledningsvis.  Foredragsholdere inkluderte Oberst Sverre Olstad, Sjef ”HRM i FiF” – Prosjekt 2813 i LOS, med teamledere for delene i prosjektet som gikk i dybden på hva fremtiden skal holde.  Forsamlingen lyttet med interesse og flere kritiske spørsmål ble stilt.

Det er vanskelig å se at all nødvendig informasjon har blitt omdelt allerede hva gjelder LOS prosjektene og tidslinjaler – spesielt med tanke på når endringene treffer den enkelte avdeling. Samtidig pekte foreleserne til positive potensial i fremtidige prosesser og verktøy.

Et energisk foredrag fra Tommy Fjeldheim, motivasjonsekspert og eks-elitesoldat kjent bl.a. som Cecilia Brækhus sin mentale trener, satte tema ”Fokus” på plass for tilhørerne. I foredraget dro han veksel på tidligere erfaringer og synliggjorde tankesett i retning av maksimal effekt. Dette avsluttet dag én formelt og deltagerne fortsatte med dialogen i etterkant.


Bilde: Tommy Fjeldheim, eks-elitesoldat og mentaltrener holdt et svært energisk foredrag på tema fokus og mental styrke.

Dag to bestod av arbeidsgrupper og forelesninger hvor tema var Personellivaretagelse – for P-medarbeideren og ledergruppen, P-medarbeiderens rolle, rammeverk og verktøy samt lønn og arbeidstidsplanlegging.

NOF anerkjenner at dette er en viktig arena for å samkjøre og løfte viktige tema fra gruppen P-medarbeidere.  Prosessene som de nye prosjektene skal få på plass innebærer betydelige endringer for svært mange ansatte på tvers av Forsvaret. 

Utover nye verktøy vil organisasjonen endres på måter som hittil bare er beskrevet på overordnet vis fra prosjektene – spørsmålet ”hva betyr dette for meg og de ansatte jeg følger opp?” ble ytret med styrke.  NOF bifaller og forventer at detaljene snarlig blir klarere – faktiske organisasjonsendringer er planlagt å treffe allerede i 2013. 

Det er lovet og sagt at man ikke prematurt skal ta ut gevinster før ”alt” er ferdigstilt i 2019 – hvordan dette faktisk utvikler seg er noe NOF vil følge med stor interesse.

Samlingen er helt klart en nødvendig arena for Forsvarets p-medarbeidere for å kunne imøtekomme utfordrende og, mildt sagt, omfattende endringer som treffer organisasjonen i nær fremtid såvel som på lengre sikt. 

NOF hilser velkommen ambisjonen om å gjennomføre seminaret på årlig basis – samtidig som vi understreker at nok tid må settes av til å lytte til erfaringene fra P-medarbeiderne selv, både på seminaret og i det daglige.

Forrige        476 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N