På vakt for ambisjonsøkninger i Forsvaret
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holdt i kveld årets nyttårstale i OMS.

På vakt for ambisjonsøkninger i Forsvaret

Dette uttalte Forsvarssjefen i kveldens tale i Oslo Militære Samfund.
Publisert: 2018.01.22
Markus Källvik, informasjonsansvarlig NOF (tekst og foto)
Forsvarssjef, Admiral Haakon Bruun-Hanssen holdt i dag, tradisjonen tro, sin nyttårstale i OMS.

Omkring 300 personer var samlet for å overvære sjefens tale, og alle håpet nok på nyheter verdt å videreformidle.

– Det var på ingen måte noen nyheter som ble fremført her i kveld, og det hadde vi heller ikke forventet, sier forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo. Men det var en god oppsummering av året, hvor admiralen benyttet anledningen til å takke personellet for den fantastiske innsatsen som legges ned i den ganske land og store utland.

Forsvarssjefen rettet ved tre anledninger en stor takk til personellet, og den fantastiske jobben som gjøres.

Videre beskrev han hvor omfattende omstillinger Forsvaret er inne i, og understreket at vi nå er inne i 25 enkelttilfeller av omstillinger, og vi skal helt opp i 33 enkelttilfeller av omstillinger for å nå den vedtatte langtidsplanen.

- Hadde det ikke vært for initiativet og ansvaret den enkelte tar i disse krevende tider, hadde ikke omstillingene vært mulig, uttalte han.

Under oppsummeringen av året var han innom følgende temaer; implementering av F-35, den sikkerhetspolitiske situasjonen, tilstanden i Forsvaret i inn- og utland, samarbeidet med NATO, øving og trening, landmaktutredningen, utdanningsreformen, investeringer, modernisering og de økonomiske rammene.

Avslutningsvis omtalte han hvilke utfordringer og risikoer som vil møte oss i nær fremtid;
- Jeg er på vakt for ambisjonsøkninger i Forsvaret – enten de er eksternt påført, eller internt generert, uttalte Forsvarssjefen i klartekst. Dersom ambisjonene skal økes, må disse forankres på alle nivå – og det må prioriteres å sette av øremerkede midler til dette.

Haakon Bruun-Hanssen sin tale varte i omkring en time inkludert en avsluttende spørsmålsrunde.

- Forsvarssjefen beskrev meget godt hvilken anerkjennelse de norske styrkene får i utlandet, og at det er en medvirkende faktor at flere NATO-land ønsker å trene med de norske styrkene. Spørsmålet er om dette blir realiteten også i fremtiden - med ny utdanningsreform på vei inn, sier nestleder i NOF, Odd-Einar Eilertsen.

Les hele hele talen eller hør den på podcast. 
Forrige        1181 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N