Påminnelse: NOF søker forhandler/jurist eller forbundssekretær til vår forhandlingsavdeling.
Landsstyret i NOF har besluttet at det skulle opprettes en ny stilling / et nytt tillitsverv som forhandler/jurist. Stillingen er søkbar både for eksterne søkere med en juridisk formalkompetanse samt av medlemmer/tillitsvalgte med en realkompetanse innen arbeidsrettslige forhold. Blir du vår nye kollega?
Illustrasjonsbilde Pixabay

Påminnelse: NOF søker forhandler/jurist eller forbundssekretær til vår forhandlingsavdeling.

NOF er i stadig vekst, og vi ser nå behovet for å styrke forhandlingsavdelingen vår for å imøtekomme medlemsveksten og behovet for styrket egenkompetanse innenfor relevante juridiske områder. Landsstyret vårt besluttet derfor i november at det skulle opprettes en ny stilling / et nytt tillitsverv som forhandler/jurist. Stillingen er søkbar både for eksterne søkere med en juridisk formalkompetanse samt av medlemmer/tillitsvalgte med en realkompetanse innen arbeidsrettslige forhold.
Publisert: 2021.01.12
Tor Egil Vangstad, nestleder.

Som tidligere annonsert ser vi nå etter aktuelle søkere til denne stillingen / dette tillitsvervet i forhandlingsavdelingen. Den etterfølgende teksten er en basert på stillingsannonsen som er lagt ut på Finn.no (se lenken lenger nede i artikkelen). Se kontaktinformasjon på slutten av artikkelen i tilfelle du har spørsmål til stillingen/vervet. Søknadsfristen er 24. januar, så er du interessert bør du lese videre om innholdet i stillingen og annen relevant informasjon: 

Om NOF

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) ble opprettet i 1896, og har sitt hovedkontor (Sekretariatet) med 17 ansatte i Statstilsattes Hus i Møllergata 10 i Oslo. I tillegg jobber 12 hel- og deltidstillitsvalgte ute i distriktene.

NOF er en del av Landsorganisasjonen i Norge (LO), den største hovedsammenslutningen i Norge med nesten 1 million medlemmer.

NOF har over 6000 medlemmer blant militært tilsatte og elever i forsvarssektoren, samt over 2000 medlemmer i andre kategorier som pensjonister, studenter og medlemmer med passivt medlemskap.

Sekretariatet består av forbundsledelsen (leder og nestleder), forhandlingsavdelingen og en stabs- og markedsavdeling med et underlagt markedsteam.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som forhandler/jurist inngår du som en del av forhandlingsavdelingen. Avdelingen består av en leder og tre andre forhandlere. Arbeidsoppgavene består av saksbehandling av personellsaker og andre saker som våre medlemmer har bedt om bistand til ifm. sitt arbeidsforhold i Forsvaret og resten av forsvarssektoren. Den består også av faglig/juridisk rådgivning til både medlemmer, tillitsvalgte og kolleger, samt forberedelse av saker som skal oversendes LOs juridiske avdeling for behandling og ev. rettsforfølgning.

Avhengig av den totale teamkompetansen i avdelingen vil du også benyttes som forhandler opp mot det sentrale partsnivået i Forsvaret under informasjons- drøftings- og forhandlingsmøter eller under forhandling av ulike særavtaler for Forsvaret, både innenfor HR-området og tariffområdet. I tillegg må det påregnes å delta i internundervisning og kursaktivitet rettet mot medlemmer og tillitsvalgte, samt andre gjøremål som faller inn under Sekretariatets ansvar.

Ansvarsområde

 • juridisk rådgivning/saksbehandling opp mot tariffsaker og Statens og forsvarssektorens lov- og avtaleverk.
 • saksbehandling av tildelte personellsaker, varslingssaker, klareringssaker m.v.
 • å være forbundets forhandler i tildelte saker opp mot det øverste partsnivået i forsvarssektoren.

Lønn

Som sivilt ansatt: Fastlønn etter avtale.

Som forbundssekretær: Lønn iht. NOFs lønnspolitikk.

Stillingen er definert som særlig uavhengig iht. aml §10-12 annet ledd.

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe systematisk og med tidsfrister.
 • Du må beregne både rutinearbeid og oppdukkende arbeid.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Det forventes stor grad av selvledelse og selvstendighet i arbeidet.

Tjenestested

Statstilsattes hus, Møllergata 10, 0179 OSLO.

Særskilte forhold/krav

Stillingen blir både lyst ut på det åpne arbeidsmarkedet som en fast stilling samt blant egne medlemmer som et lønnet verv som forbundssekretær.

Blant eksterne søkere ser vi særskilt etter søkere med juridisk formalkompetanse, og både bachelorgrad i rettsvitenskap og juridisk embedseksamen (master) er innenfor det ønskede kompetansenivået.

Det er i tillegg ønskelig med bakgrunn fra og erfaring med arbeidsrett, og da både kollektiv og individuell arbeidsrett.

For forbundssekretærer (søkere blant stadig tjenestegjørende medlemmer) vil erfaring med Forsvarets og Statens lov-/avtale-/regelverk kunne kompensere for mangel av formell juridisk kompetanse, f.eks. gjennom lang tillitsvalgterfaring.

Uavhengig av tilsettingskategori sivil eller forbundssekretær må du kunne sikkerhetsklareres til graderingsnivået Hemmelig.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad

 • Søknadsfrist 24. januar.
 • Søknadsmetode for eksterne søkere opp mot sivil ansettelse i forbundet: Via Finn-annonsen.
 • Søknadsmetode for interne søkere (tjenestegjørende medlemmer/tillitsvalgte) opp mot verv som forbundssekretær: Send søknaden til post@nof.no

Tiltredelse

Snarest, og helst innen 1. juni.

Spørsmål til stillingen kan rettes til

 • Staale I. Reiten, leder forhandlingsavdelingen, mob. 928 40 453 eller e-postadresse sir@nof.no.
 • Tor Egil Vangstad, nestleder i NOF, mob. 982 11 712 eller e-postadresse tev@nof.no.
Forrige        178 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå