Paneldebatt i OMS om Forsvarets utdanningsreform
NOF

Paneldebatt i OMS om Forsvarets utdanningsreform

Arbeidstakerorganisasjonene er bekymret for kvaliteten i den utdanningsordningen. Forsvaret hevder at Forsvaret kommer i mål før 1.aug 2018 med ny utdanningsordning, men med risiko.
Publisert: 2018.02.19
Oppdatert: 2018.02.19
Jan Tore Simonsen

Forsvarssjefen besluttet før jul hovedinnretningene for den nye utdanningsordningen i Forsvaret. En ordning som skal halvere kostnadene til den nivådannende utdanning i Forsvaret, etter pålegg fra Forsvarsdepartementet.

I Oslo Militære Samfund (OMS) i kveld, fikk prosjektleder oberst Henriksen og dekan Kristine Offerdal lagt frem status i prosjektet, og minnet om hva som var mandatet før paneldebatten.

Arbeidstakerorganisasjonene er bekymret for kvaliteten i den utdanningsordningen. Forsvaret hevder at Forsvaret kommer i mål før 1.aug 2018 med ny utdanningsordning men med risiko, sier prosjektleder oberst Morten Henriksen. Dekan Kristine Offerdal i den nye Forsvarets Høyskolen sier videre at målsetningen er  at nye studenter vil bli møtt med et gjennomtenkt faglig innhold ved oppstart.

Mandatet til prosjektgruppen har vært å tilpasse ny utdanningsordning med ny militær ordning, samt å kutte kostnader fra utdanningssystemet til operativ evne. Den nye utdanningsordning skal koste halvparten av det den koster i dag.

Henriksen og Offerdal sier at det har vært en krevende prosess med stramme føringer. Videre bedyret begge at om det er noe som ikke fungerer, er det en tradisjon i Forsvaret at vi lærer og retter opp.

Tema for debatten var; Hva vinner vi? Hva taper vi med ny utdanningsordning?

Deltakerne på paneldebatten var prosjektleder, dekan og forbundsledere i NOF, BFO og KOL.

 
Lederne i tjenestemannsorganisasjonene var med rette skeptisk til at kvaliteten på utdanningen vil bli bedre med ny ordning.

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo, påpekte i debatten at det er klare svakheter som må rettes opp. Noen av anbefalingene vi har fremmet er som følger:

- Vi må ta inn flere erfarne på krigsskolen.

- OR5 utdanningen må tilbake til forsvarsgrenene.

- Vi må stoppe degraderingen.

- Vi må styrke bemanningen i skolesystemet.
Forrige        1214 av 1406        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N