Pause i forhandlingene om særalderspensjon
Kandidater til Hærens lagførerskole gjennomfører deler av opptaket i felt utenfor Sessvollmoen leir. De unge i Forsvaret er engasjert og opptatt av at deres fremtidige pensjon skal reflektere den tjenesten de kommer til å utføre for kongeriket Norge. Foto: Thomas Haraldsen/Forsvaret

Ny forhandlingsrunde om særalderspensjon 24. august

I dag starter forhandlingene om særalderspensjon opp igjen. Dette er en fortsettelse på forhandlingene som har pågått siden 30. mai. I slutten av juni kom partene til enighet om utsettelse, da en erfarte at en ikke klarer å komme i mål til den avtalte fristen. - Det er fortsatt for mange uavklarte spørsmål og saker som en trenger tid på å vurdere, sier nestleder i LO, Sissel Skoghaug, som leder forhandlingene på vegne av LO.
Publisert: 2023.08.24
Oppdatert: 2023.08.08
Torgrim Halvari
Forhandlingene om særalderspensjon for offentlig ansatte har pågått siden 2018. Det har vært flere runder, sist i 2020, der en ikke kom til enighet. Forhandlingene som startet i mai, er derfor ett nytt forsøk på å få en forhandlingsløsning, slik det er avtalt i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra 2018. Fristen som nå var avtalt, var å finne en løsning innen 1. juli i år. [Forhandlinger om særalderspensjon – nytt forsøk frem til 1. juli (nof.no)] Det klarte ikke partene, og en var derfor enig pause, slik at en ta opp igjen forhandlingene etter sommerferien.  Dato for dette er nå satt til 24. august.

Regjeringen og partene vil fortsette forhandlingene om en ny pensjonsløsning for de med særalder til høsten. Det klare målet å finne nye regler som gir de som av ulike grunner må gå tidligere, mulighet til å gå av med en anstendig pensjon, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i LO og forhandlingsleder for LOs delegasjon.

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo, som deltar i LO sin forhandlingsdelegasjon, bekrefter at det har vært utfordrende forhandlinger, og hvor partene ennå står et stykke fra hverandre. Samtidig er forbundet meget tydelig på at disse forhandlingene er svært viktige med tanke på å sikre en helhetlig fremtidig pensjonsordning for militært ansatte som vil bidra til at Forsvaret skal evne å beholde ansatte. Og der igjennom sikre at Norge har et troverdig forsvar.

Partene i disse forhandlingen er Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og hovedsammenslutningene ved LO/YS/UNIO/Akademikerne. Statsråd Marte Mjøs Persen leder selv forhandlingene på vegne av AID.
Forrige        8 av 1715        Neste
loader